Kolektivni ugovor

Sindikat prometa i veza: Najniža satnica 2.90 KM neto

Minimalna plaća će na osnovu potpisanog Kolektivnog ugovora iznositi od 700 do 800 KM sa ostalim nadoknadama - topli obrok, prijevoz i druga davanja.
Gospodarstvo / Novac | 27. 10. 2021. u 13:40 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Predsjednik Grupacije poslodavaca za djelatnost cestovnog prometa FBiHpri UPFBiH Nedžad Siočić i Benaris Dedić, predsjednik Samostalnog sindikata prometa i veza BiH potpisali su u srijedu 27. listopada 2021. Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika za djelatnost cestovnog prometa za teritoriju FBiH, priopćilo je Udruženje poslodavaca FBiH.

Potpisanim Kolektivnim ugovorom definirana je najniža satnica koja sada iznosi 2.90 KM neto. Minimalna plaća će na osnovu potpisanog Kolektivnog ugovora iznositi od 700 do 800 KM sa ostalim nadoknadama - topli obrok, prijevoz i druga davanja.

''Ovim kolektivnim ugovorom smo povećali minimalnu plaću za 25,5 posto u sektoru cestovnog prometa. Pandemija koronavirusa je uzrokovala velike probleme kako u putničkom, tako i u transportu roba. Naš sektor se još nije oporavio od posljedica, sada smo na oko 60 posto aktivnosti koje smo imali prije pandemije'', kazao je Siočić.

Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obveze strana koje ga zaključuju, te prava i obveze iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom poslodavaca i radnika u djelatnosti cestovnog prometa na teritoriji FBiH. Također se utvrđuju djelovanje i uvjeti rada sindikata, pravila o postupku kolektivnog pregovaranja i druga pitanja od značaja za uređivanje odnosa između poslodavca i radnika u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Benaris Dedić je naglasio da je potpisivanje Kolektivnog ugovora za radnike zaposlene u sektoru cestovnog prometa od izuzetnog značaja, jer se potpisuje nakon gotovo tri godine.

''Kolektivni ugovor je rezultat kompromisa postignutog sa Udruženjem poslodavaca FBiH, na čemu im se zahvaljujem. Osim dogovorene satnice, utvrđeni su i dodaci na plaću i to za prekovremeni rad najmanje 25 posto od neto satnice, noćni rad najmanje 25 posto od neto satnice, rad na dan tjednog odmora najmanje 15 posto od neto satnice te rad u dane praznika koji su po zakonu državni praznici 40 posto neto satnice. Radnik ima pravo na povećanje osnovne plaće za 0,4 posto za svaku godinu radnog staža kod poslodavca sa kojim ima zaključen ugovor o radu. Naknada za topli obrok isplaćivat će se u iznosu od 0,5 do jedan posto prosječne plaće FBiH, od pet do deset KM po radnom danu. Regres iznosi 50 posto prosječne plaće kod poslodavca kod kojeg je radnik zaposlen'', naglasio je Dedić.

Osim toga, radnik ima pravo na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu najviše tri prosječne plaće ostvarene u FBiH u godini prije sticanja prava na mirovinu,prema objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku ili prosječne plaće radnika ukoliko je to povoljnije za njega.

Ugovor se ne primjenjuje na članice sindikata sa većinskim državnim vlasništvom.

Prema riječima Nusreta Ćatića, zamjenika predsjednika Samostalnog saobraćaja i veza BiH, radnici su dobro upoznati s nametima koje moraju plaćati poslodavci u ovom sektoru.

''Izostala je značajnija pomoć vlada na svim razinama za sektor cestovnog prijevoza. Mi još uvijek više prevezemo mladih koji odlaze iz BiH, nego proračunskih korisnika. Kada bi se značajniji dio proračunskih korisnika usmjerio na prijevoznike to bi bila značajna pomoć ovom sektoru'', kazao je Ćatić.

Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu 01.01.2022. godine i važi 12 mjeseci uz mogućnost potpisivanja sporazuma o produženju.

Od početka kolovoza potpisani su kolektivni ugovori o pravima i obvezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala, za djelatnost drvne i papirne industrije, za djelatnost građevinarstva i djelatnost trgovine. Planirano je da se sljedećih dana potpišu i preostali kolektivni ugovori između UPFBiH i sindikata iz realnog sektora.

Kopirati
Drag cursor here to close