Livanjsko i Duvanjsko polje

Projekt Kraška polja 3: Odabrano čak 19 malih projekata

Na natječaj se prijavilo 23 organizacije, mala poduzeća ili OPG-a koji djeluju na prostoru Livanjskog ili Duvanjskog polja.
Gospodarstvo / Flash | 07. 04. 2020. u 18:59 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

U okviru projekta ''Kraška polja 3 – Podrška zaštiti i održivom regionalnom razvoju Livanjskog i Duvanjskog polja'' koji se realizira od ožujka 2019. do kraja 2020. godine i koji implementiraju organizacije Ornitološko društvo ''Naše ptice'' i udruge ''Dinarica'' i ''Naša baština'', uz financijsku podršku fondacija EuroNatur iz Njemačke i MAVA iz Švicarske, predviđena je dodjela malih grantova koji imaju za cilj da podrže razvoj stočarstva, pčelarstva, turizma i drugih djelatnosti koje se odnose na održivo korišćenje prirode.

Na natječaj se prijavilo 23 organizacije, mala poduzeća ili OPG-a koji djeluju na prostoru Livanjskog ili Duvanjskog polja. Zbog velikog broja kvalitetnih aplikacija, zajedničkom odlukom projektnih partnera i fondacije EuroNatur odabrano je čak 19 malih projekata sa teritorije sve tri općine Livanjskog i Duvanjskog kraja, zbog čega je fond za grantove sa početnih 40.000 EUR povećan na 51.000 EUR.

''Iako su u pitanju mala sredstva koja ne mogu da riješe sve probleme lokalne zajednice, naši mali grantovi imaju izuzetan značaj jer će rezultirati pokretanjem potpuno novih djelatnosti na datom prostoru, kao što su: nabavka kanua za spuštanje niz rijeku Sturbu sa ponudom za posmatranje ptica, nabavka električnih bicikala za obilazak Livanjskog polja i okolnih planina, te izgradnja konobe sa tradicionalnim lokalnim proizvodima u Duvanjskom polju, a u planu je i organizirana posjeta nekim špiljskim objektima Duvanjskog kraja.

Osim toga, bit će pokrenuta farma magaraca u sjevernom dijelu Livanjskog polja, dva domaćinstava koja se bave ovčarstvom će proširi svoj stočni fond, dva pčelarska domaćinstva značajno će automatizirati, unaprijediti i proširiti svoju proizvodnju, dok će nekoliko domaćinstava biti opremljeno za pružanje usluga seoskog turizma i jedno za izradu tradicionalnih tkanina i suvenira sa lokalnim motivima.

Naročita pažnja posvećena je borbi protiv sukcesije i požara u Livanjskom i Duvanjskom polju, koji su, usljed depopulacije, smanjivanja stočarstva i poljoprivrede, izrasli u ozbiljan problem koji značajno narušava izvorna travnata i močvarna staništa ovog, za biodiverzitet izuzetno značajnog područja.

Predviđena je revitalizacija nekih potpuno zaraslih livada, nabavit će se kosačice za košenje trave i naprtnjače za gašenje požara, a bit će održan i niz radionica koje imaju za cilj smanjenje učestalosti požara.
Na kraju realizacije projektnih aktivnosti predviđena je i promocija datog područja i izgradnja jedinstvene turističke ponude'', naveli su u priopćenju.

Kopirati
Drag cursor here to close