Prava žena

Nestaju li žene s političke, ekonomske i društvene scene u BiH?

Gospodarstvo / Flash | 29. 11. 2016. u 13:09 Sa.M.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Alternativni CEDAW izvještaj, kojeg su sačinile bosanskohercegovačke organizacije civilnog društva, bit će predstavljen u hotelu Bristol u Sarajevu, u srijedu, 30. studenog.

Izvještaj je nastao kao rezultat zajedničkog rada više od 20 organizacija civilnog društva u oblasti zaštite ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova iz cijele BiH, uz koordinaciju organizacija „Prava za sve“ iz Sarajeva i „Helsinškog parlamenta građana“ iz Banje Luke.

Ovo je četvrti Alternativni izvještaj, koji analizira ključne aspekte kršenja ženskih ljudskih prava i daje konkretne preporuke državnim institucijama na svim razinama za sveobuhvatnu zaštitu ljudskih prava različitih grupa žena, dosljednu primjenu zakona, kao i preporuke za poštivanje međunarodnih standarda i prava kroz obavezu primjene Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena.

Nalazi Izvještaja ukazuju da se u BiH nastavlja sistemsko kršenje ljudskih prava i marginaliziranje žena u društvenom, ekonomskom i političkom djelovanju.

Sustavno kršenje ogleda se prije svega u tome da BiH nije uspostavila i osigurala kontinuirano i efikasno sprečavanje nasilja nad ženama, a zakoni i javne politike u ovoj oblasti su različiti u entitetima. Sigurne kuće nemaju osiguranu financijsku podršku i samim tim ne predstavljaju trajno rješenje.

Kršenje prava žena i marginalizacija žena prisutna je u pravosuđu gdje sudovi nastavljaju izricati niske kazne onima koji trguju ljudima. I iz politike su žene uglavnom isključene jer političke stranke isključuju žene iz procesa donošenja ključnih odluka gdje se ženski stav ne traži i ne uvažava.

Nadalje, BiH nije uspostavila sistem zaštite prava žena koje koriste porodiljsko odsustvo niti je unaprijedila zaštitu prava na naknade tijekom porodiljskog odsustva.

Bosna i Hercegovina nije ostvarila napredak u pravcu osiguravanja kontinuirane zaštite marginaliziranih grupa žena, naročito interno raseljenih žena povratnica, žena u ruralnim zajednicama, samostalnih roditelji, žena treće životne dobi, Romkinja, žena s invaliditetom, LBTI žena, kao i žena koje su izložene višestrukim oblicima diskriminacije i kršenja ženskih ljudskih prava.

O nasilju nad ženama govorit će Amer Homarac;
O ženama u javnom i političkom životu Diana Šehić;
O zapošljavanju, radu i socijalnim pravima žena: Fedra Idžaković;
O zdravlju žena Arijana Ćatović i
O marginaliziranim ženama Selma Hadžihalilović.

Kopirati
Drag cursor here to close