2.598.862.123 KM

Dom naroda FBiH po hitnom postupku usvaja Proračun za 2016.

Gospodarstvo / Flash | 28. 12. 2015. u 11:22 Z.D.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Izvanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u čijem je najavljenom dnevnom redu federalni proračun za narednu godinu sazvana je za utorak.

Proračun, kao i prateći akt - zakon o njegovom izvršenju, predloženi su po hitnom postupku.

Ako izaslanici prihvate Proračun u istovjetnom tekstu koji je proteklog tjedna podržao Predstavnički dom, Federacija će ući u narednu fiskalnu godinu s proračunom izglasanim u Parlamentu u tekućoj godini.

Proračun je predložila Federalna vlada, a Zastupnički dom ga odobrio u gotovo identičnoj varijanti. Razlika je samo u detalju sadržanom u amandmanu što ga je u međuvremenu uvažila i Vlada. Time je automatski postao sastavni dio teksta, ali ne mijenjajući ništa u strukturi ni u konačnom iznosu predloženog proračuna budući da županijama ostavlja mogućnost da od novca namijenenog za podršku s federalne razine, dio raspoređuju općinama na vlastitom području.

Vlada je predložila da proračun Federacije za iduću godinu ukupno iznosi 2.598.862.123 KM, za 65 milijuna više nego kad je akt bio u nacrtu.

Federalni premijer Fadil Novalić je, obrazlažući proteklog tjedna prijedlog zastupnicima Zastupničkog doma, kazao da je tih 65 miliijuna planirano od prodaje tri gospodarska poduzeća u kojima Federacija BiH ima manjinski vlasnički udio. Poslije Nove godine bit će raspisan natječaj, najavio je.

Po riječima premijera, od planiranih 65 milijuna, tri će biti raspoređena u transfer kapitalnim javnim poduzećima, 50 milijuna drugim razinama vlasti i fondovima za neizmirene obaveze za PIO/MIO, a 11,5 milijuna KM za početak aktivnosti na trajnom riješavanju smještaja institucija u Sarajevu i Mostaru.

Među tekućim transferima drugim razinama vlasti i fondovima je i 50 milijuna KM namijenjeno za financiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja u Federaciji, što je za 30 milijuna KM više za ove namjene nego u 2015. godini.

Na razdjelu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije planirano je 3.000.000 KM na ime kapitalnih transfera javnim poduzećima za financiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH.

''Također, predvidjeli smo i 1.000.000 KM za provođenje seta antikoruptivnih zakona, a drugi 1.000.000 KM namijenjen je Federalnoj upravi policije radi jačanja kapaciteta za borbu protiv terorizma, organiziranog kriminala i korupcije'', rekao je premijer.

U Prijedlogu proračuna, struktura rashodovne strane je odraz provedbe mjera restriktivne javne potrošnje, što je jedan od prioriteta ekonomske politike u narednim godinama.

''Federalni proračun za narednu godinu je 94 posto fiksan a samo šest posto varijabilan te samo u tom procentu može služiti kao razvojni faktor - kazao je premijer Novalić.

Imajući u vidu da se ekonomski rast ne može razvijati u uvjetima socijalne nestabilnosti, zaključio je da federalni proračun ne može biti faktor ekonomskog rasta već stabilnosti odnosno socijalne ravnoteže u društvu.

Kopirati
Drag cursor here to close