Vijeće za tisak

Vijeće izdalo upozorenje zbog slučajeva u Širokom Brijegu i Sarajevu

Novinari i urednici tiskanih i online medija u BiH imaju obvezu zaštititi prava djeteta u svakoj prilici, vodeći se profesionalnim i etičkim standardima…
Vijesti / Flash | 23. 12. 2022. u 13:55 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

S obzirom na povećanu pažnju javnosti u vezi slučajeva pedofilije u sarajevskim školama, te slučaj djeteta s smetnjama u razvoju u Širokom Brijegu, Žalbena komisija Vijeća za tisak i online medije u Bosni i Hercegovini podsjeća urednike i novinare na Član 18 - Zaštita djece i maloljetnika, Kodeksa za printane i online medije BiH.

Kako je priopćilo Vijeće za tisak i online medije, Žalbena komisija podsjeća novinare, urednike ali i građane BiH, da ne smiju izravno ili neizravno identificirati djecu mlađu od 18 godina.

''Djeca su u međunarodnom pravu prepoznata kao posebno osjetljiva i ranjiva kategorija, koja zaslužuje posebnu dodatnu zaštitu, u skladu s Međunarodnom konvencijom o pravima djeteta. U slučajevima seksualnog ali i drugih oblika nasilja nad djecom, kao i diskriminacije, ne služi javnom interesu da se otkrije identitet žrtve. U interesu javnosti je da bude upoznata s pojavama nasilja nad djecom i diskriminacijom, kako bi se skrenula pažnja javnosti i nadležne institucije potakle da poduzmu mjere u cilju efikasne zaštite maloljetnih žrtava'', priopćila je Žalbena komisija Vijeća za tisak i online medije u BiH.

Dodaju kako se u priopćenjima o slučajevima seksualnog ili drugih oblika nasilja nad djecom i diskriminaciji, potrebno rukovoditi principom najboljeg interesa djeteta.

''Ovaj princip treba dosljedno primjenjivati u svim sferama društva, u odnosu na sva fizička i pravna lica, pa čak i u odnosu na roditelje djece koja su žrtve nasilja. Novinari i urednici tiskanih i online medija u BiH imaju obvezu zaštititi prava djeteta u svakoj prilici, vodeći se profesionalnim i etičkim standardima koji stavljaju interes djeteta na prvo mjesto'', stav je Žalbene komisije Vijeća za tisak i online medije u Bosni i Hercegovini.

Napominju kako je svako nepotrebno identificiranje maloljetnika, kao svjedoka ili žrtava nasilja, objavljivanje njihovih fotografija, imena, adresa stanovanja, fotografija roditelja ili mjesta stanovanja, u suprotnosti je s profesionalnim standardima novinarstva.

Žalbena komisija podsjeća novinare i urednike na Član 18, Kodeksa za printane i online medije u BiH - Zaštita djece i maloljetnika, koji glasi: ''U postupanju s djecom i maloljetnicima novinari i urednici su dužni da budu krajnje obazrivi, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta i polazeći od najboljeg interesa djeteta.

Novinari i urednici dužni su da zaštite identitet djeteta u postupcima u kojima je inače isključena javnost.

Novinari i urednici ne smiju direktno ili indirektno identificirati djecu mlađu od 18 godina u slučajevima kada su djeca žrtve, svjedoci ili optuženi u krivičnom postupku''.

Kopirati
Drag cursor here to close