U porastu

VIDEO | Broj slučajeva nasilja trebao bi biti alarm za nadležne institucije

Porast broja slučajeva nasilja u bosanskohercegovačkom društvu, trebao je biti alarm za nadležne institucije, međutim to u praksi nije slučaj, upozoravaju aktivistice.
Vijesti / Flash | 24. 11. 2023. u 07:06 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Helsinški parlament građana Banja Luka, Udruženje "Prava za sve" Sarajevo, te aktivisti iz organizacija civilnog društva predstavili su alternativni izvještaj o provedbi konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena u Bosni i Hercegovini od 2019. do 2023. godine.

Upozorili su na trend povećanja spolno zasnovanog nasilja nad ženama, ali i izostanak reakcije nadležnih instituacija u BiH.

Alternativno izvješće daje uvid u stanje ženskih ljudskih prava u devet različitih oblasti koje su definirane u konvenciji, kroz pregled nacionalnog zakonodavstva, administrativnih pravila, upozorava na prepreke u njihovom ostvarivanju, ali istodobno sadržava preporuke za njihovo prevazilaženje.

Dijana Šehić, direktorica Udruženja "Pravco za sve", navodi: ''Goruće pitanje u ovom trenutku je femicidi, to je goruće pitanje, i to ponavljam ponovno, to nije političko pitanje, to je državni interes. Mora se učiniti sve od izmjene zakona do osiguranja njegove primjene, uspostavljanja protokola i sustava odgovornosti, kako bi pravda bila zadovoljena a žrtva zaštićena''.

Porast broja slučajeva nasilja u bosanskohercegovačkom društvu, trebao je biti alarm za nadležne institucije, međutim to u praksi nije slučaj, upozoravaju aktivistice.

Aleksandra Petrić, Udruženje žena Banja Luka, navodi: ''Nasilje u obitelji je najprijavljivanije krivično djelo u BiH, po svim statistikama, a samo 40 do 45% tih slučajeva koje se prijave policiji, dodje do tužitelja, zatim 35% recimo slučajeva tužitelji odustanu od krivičnog gonjenja, ili se donose naredbe o nesporovođenju istraga. Kada dođe do suda 70% uslovnih osuda i ta laka kaznena poliktika nam govori da mi ova djela tretiramo kao manje društveno opasna''.

Ključne su, kažu, izmjene Kaznenog zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako bi se napravili određeni koraci.

Meliha Sendić, Centar ženskih prava Zenica, ističe: ''Тražimo hitan odgovor što se događa sa iizmejnama krivičnog zakona FBiH i zakona o zaštiti nasilja u obitelji, da znamo u kojem pravcu djelovati da ne razgovaramo same između sebe''.

Alternativno izvješće biće dostavljeno UN odboru nadležnom za razmatranje primjene konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama.

Bosna i Hercegovina svoj izvještaj nije dostavila, iako je ratficirala navedenu konvenciju.

Kopirati
Drag cursor here to close