Spremni za poplave?

Uvodi se dežurstvo zbog poplava

Od 12. do 14. svibnja očekuje se da će doći do obilnih padalina koje mogu izazvati poplave na području Bosne i Hercegovine.
Vijesti / Flash | 10. 05. 2019. u 13:16 Fena

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine obavjestilo je nadležne institucije iz sistema zaštite i spašavanja u BiH te međunarodne partnere o najavljenim nepovoljnim hidrometeorološkim prilikama u BiH, odnosno padalinama koje bi mogle izazvati poplave u našoj zemlji, te zatražilo da budu pripravni u slučaju da bude potrebe za angažiranje dodatnih snaga za pružanje pomoći službama civilne zaštite.

Obavjest je upućena Ministarstvu obrane BiH, ukoliko se iskaže potreba za angažovanje letjelica i pripadnika oružanih snaga BiH, kao i Centru za koordinaciju odgovora na vanredne situacije Europske komisije u slučaju potrebe za međunarodnu pomoć.

Od 12. do 14. svibnja

Direktor Agencije za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH Sejad Delić izjavio je da se od 12. do 14. svibnja očekuje da će doći do obilnih padalina koje mogu izazvati poplave na području Bosne i Hercegovine. 


Radi toga od subote navečer uvest će se dežurstvo kako bi građanstvo bilo adekvatno obaviješteno. 

Tim povodom danas je u Agenciji održan sastanak sa direktorima Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), Hidrometerološkog zavoda FBiH i Zavoda za geologiju FBiH na kojem je poručeno da su nadležne institucije spremne za odgovore eventualnoj situaciji ako dođe do poplava. 

''Da će doći do poplava ne možemo sa sigurnošću prognozirati jer se vrijeme mijenja iz sata u sat. Prema sadašnjim informacijama najrizičnije su Sana, Una, Usora i Spreča. Četiri dana su dovoljna da institucije izvrše potrebne pripreme'', rekao je direktor Hidrometerološkog zavoda FBiH Almir Bijedić. 

Pojavu klizišta i odrona uslijed poplava uzrokuje geološki sastav terena, zbog čega se, po riječima direktora Zavoda za geologiju Ferida Skopljaka, u slivu Une i Sane može očekivati manji broj klizišta, a veći broj odrona pogotovo u kanjonima. 

Velike količine padavina uzrokuju nastanak klizišta. Pri tome je, tvrdi Skopljak, ljudski faktor enormno visok, čak 80 posto. Najčešći utjecaj ljudskog faktora je nekontrolisana sječa šume ili namjera pojedinaca da na neadekvatan način želi osigurati vodu. 

Agencija za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH nastavlja pratiti stanje vodostaja i u skladu sa federalnim operativnim planom obavještavat će Ministarstvo sigurnosti BiH, kao i Federalnu upravu civilne zaštite i ostale nadležne institucije. 

''Ne želimo ništa prepustiti slučaju i već vršimo preventivne radnje na ispuštanju viška vode iz pojedinih akumulacija. Veoma je moguće da će biti lokalnih izljeva potoka, te moramo raditi na zaštiti'', potvrdio je direktor FUCZ Fahrudin Solak. 

Poplave se ne mogu kontrolirati

Skup „Prednosti operativnog upravljanja poplavama“ održan je danas u Sarajevu, u organizaciji „H2i Balkans“, uz podršku USAID Projekta "Diaspora Invest".  

Predavanje je otvorila direktorica „H2i Balkans“ Višnja Ćorić-Babović, izrazivši nadu da je današnji događaj, koji je okupio predstavnike relevantnih institucija za upravljanje vodama u BiH, samo početak u prenošenju i primjeni dobrih praksi iz Singapura u BiH. 

Ovaj događaj je posvećen prenosu znanja iz Singapura u BiH po pitanju reguliranja sistema ranog upozoravanja na poplave i sistema prognoziranja poplava. Razgovarano je o potrebi uključivanja svih razina vlasti u ovaj proces, dobrim praksama iz drugih dijelova svijeta, inovativnom pristupu korištenja raspoloživih podataka u ovom sektoru...    

Predavači su govorili o različitim segmentima upravljanja i predviđanjem poplavnih rizika. 

Osnivač firme Hidroinformatički institut u Singapuru i profesor na Nacionalnom univerzitetu u Singapuru Vladan Babović je kazao da se poplave ne mogu kontorlisati, ali se može dati rano upozorenje da će se poplava dogoditi. 

''Sistem koji je danas prezentiran je za manje zajednice, da dobiju dovoljno vremena da reaguju. Pokušavamo upozorenje da izdamo što je ranije moguće, da damo ljudima dovoljno vremena. Ukoliko je zajednica izuzetno uzvodno to se ne može dati više od 12 sati, ali ako je nizvodno onda se može dati upozorenje i od par dana'', naveo je Babović. 

Istaknuo je da je rano upozorenje izuzetno važno, jer ljudi mogu na određeni način reagirati, a prije svega treba zaštititi živote, privredu... 

''Rano upozore, ukoliko se ljudima da dan ili dva vremena, mogu reagovati. Strukturalne promjene, izrada nasipa, odnosno infrastrukture gdje se može na stalni način zaštititi od poplava je nešto što traje dugo vremena'', kazao je Babović. 

Dodao je da oni na ovaj način pomažu zajednicama, a njihovo upozorenje se izdaje ili putem tableta, pametnih telefona, ili putem Whats App poruke, koju ljudi dobiju što je ranije moguće. 

Tarik Kupusović iz Instituta za hidrotehniku Sarajevo je kazao da na poplave, kao prirodni događaj, ne možemo utjecati, ali možemo na ono što taj događaj prouzrokuje ljudima koji žive uz rijeke - od lokalnog nivoa, do državnog i regionalnog. 

Dodao je da je moguće prevovremeno reagovati kako bi štete od eventualnih obilnih padavina i poplava bile što manje, te da je dobro da se pripremaju civilna zaštita, meteorološki zavodi i druge nadležne institucije. 

''BiH je vrlo decentralizirana i vrlo komplicirana zemlja u organizacionim smislu. Ali to treba iskoristiti da bude prednost, da lokalna zajednica, kanton, oba entiteta, razne institucije imaju svoje odgovornosti, a upravljanje, koordinaciju među njima treba unaprijediti'', smatra Kupusović.  

Rano upozoravanje       

Organizatori današnjeg skupa navode da su sistemi ranog upozoravanja na poplave i sistemi prognoziranja poplava u velikoj mjeri napori koji traže angažiranost svih razina vlasti, pri čemu su sistemi modeliranja i upozoravanja uspostavljeni kao nacionalna infrastruktura koja se temelji na značajnim ulaganjima. 

''U nedostatku takvih sistema, H2i je razvio alternativno rješenje na temelju lokalnih zapažanja, ograničenom hidrauličkom i hidrološkom modeliranju, u kombinaciji sa naučnim podacima za izradu visoko pouzadnih lokalnih operativnih sistema za prognoziranje poplava i polavnog rizika'', poručuju organizatori.

USAID Projekat 'Diaspora Invest' podržava kompanije koje, pored ulaganja kapitala i otvaranja radnih mjesta u našoj zemlji, zahvaljujući dijasporskoj vezi donose i važnu komponentu prenosa znanja i dobrih praksi iz svijeta. 

''Jedan od takvih primjera je i H2i Balkans, koji je dobio podršku kroz naš grant program ohrabrenja investicija iz dijaspore'', poručili su iz USAID Projekta „Diaspora Invest“. 

Upozorenje građanima i u Brčkom 

Na osnovu dostupnih informacija nadležnih hidrometeoroloških službi o opasnosti od obilnih kišnih padavina u vremenskom periodu od 12. do 15. svibnja, Odjeljenje za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta izdalo je upozorenje građanima da se odmah pripreme za nastupajuće vremenske neprilike. 

U skladu s trenutnom situacijom vodostaja na terenu (povišeni vodostaji), Odjeljenje za javnu sigurnost upozorilo je sva pravna i fizička lica da odmah u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od obilnih kišnih padavina. 

Odjeljenje za javnu sigurnost apelira na građane Brčko distrikta BiH da preduzmu sve pripremne radnje i postupke s ciljem samozaštite i zaštite vlastitih materijalnih dobara. 

Sve raspoloživo ljudstvo i tehnika Odjeljenja za javnu sigurnost je u stanju pripravnosti i spremno je za djelovanje, a građani o eventualnim vanrednim situacijama mogu obavijestiti Centar osmatranja i obavještavanja na brojeve 121 ili 123, priopćeno je iz Vlade Brčko distrikta.

Kopirati
Drag cursor here to close