12.696

Na pomolu rješenje za vojne stanove u FBiH

Vijesti / Flash | 06. 02. 2017. u 10:18 K.K.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

U posljednjih pola godine Drugostupanjsko stambeno povjerenstvo za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske FBiH razmatralo je 61 neriješenu žalbu i vodilo evidenciju o 92 upravna spora koja se vode na Županijskom sudu u Sarajevu, te o tri ostala spisa, piše Večernji list BiH.

Stotinu zahtjeva

Ovo povjerenstvo donijelo je 29 odluka po žalbama, od čega su 23 odbačene kao neosnovane, kao i tri nepravodobne, dok su tri uvažene pa je predmet vraćen na ponovni postupak. Kako je najavljeno, na idućoj sjednici će se razmatrati deset žalbi.

Inače, stambeni fond prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane činilo je 12.696 stambenih jedinica. Ranijim nositeljima stanarskih prava nije vraćena, po raznim osnovama, 3071 stambena jedinica, a taj broj nije konačan jer u mnogim predmetima još nisu okončani postupci po zahtjevima za vraćanje stanova u posjed ranijim korisnicima i nositeljima stanarskih prava. Više od stotinu zahtjeva ranijih nositelja stanarskih prava, koji nisu vratili stanove u posjed i kojima je odlukama Ustavnog suda BiH utvrđena povreda prava na imovinu, podneseno je za isplatu naknade za stan. Ovo se još lani navodilo u informaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, koju je usvojila federalna Vlada.

Od ukupnog broja stanova koji nisu vraćeni, 1196 ranijih nositelja stanarskih prava nije podnijelo zahtjeve za vraćanje u posjed, a nadležna tijela odbila su gotovo 2000 zahtjeva. Tijekom 2015. zaključen je, i Federalnom pravobraniteljstvu, dostavljen 261 predmet radi ocjene pravne valjanosti i potvrde ugovora o kupoprodaji stana, na kojima postoji stanarsko pravo. Zaključeno je deset aneksa na ugovore o kupoprodaji stanova, a izdana su dva naloga za upis prava vlasništva na stanu, na osnovi ugovora o kupoprodaji - otkupu nekretnina zaključenih s bivšom državom SFRJ - SSNO “Vojnom ustanovom za upravljanje SF JNA”. Istodobno, Prvostupanjsko stambeno povjerenstvo donijelo je 152 konačne odluke u postupku rješavanja po podnesenim zahtjevima u obliku odluka i zaključaka.

Dodijeljeno je 16 zamjenskih stanova na korištenje, a 45 takvih zahtjeva je odbijeno. Obnovljeno je 19 ranijih ugovora o korištenju stanova, zaključenih s prijašnjim Federalnim ministarstvom obrane i Vojskom Federacije BiH, a odbijeno 18 zahtjeva koji su ocijenjeni kao neosnovani. Dodijeljen je 21 stan na trajno korištenje, a 28 zahtjeva je odbijeno kao neosnovano. U posjed stana tijekom te godine uvedene su 23 osobe. Ostale osobe za koje su donesene odluke o dodjeli zamjenskih ili dodjeli stanova na trajno korištenje su dugogodišnji korisnici. Istodobno, Služba u svojstvu stranke pristupila je na 54 usmene rasprave pred tijelima uprave i sedam ročišta pred općinskim i županijskim sudovima u postupcima po zahtjevima za vraćanje stanova u posjed.

Nema povrata stanova

Podsjetimo, nešto ranije, u srpnju 2014. godine Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu donio je odluku da u slučaju četvorice bivših časnika JNA BiH nije prekršila pravo na imovinu te da ne mogu vratiti prije rata otkupljene vojne stanove. Stanove ne mogu vratiti jer su im u međuvremenu u Srbiji dodijeljeni vojni stanovi u zakup na neodređeno vrijeme ili su te stanove otkupili.

Kopirati
Drag cursor here to close