Acquis

Počelo je: Izrađuje se Program integriranja BiH u EU

Program integriranja će uključivati akcijski plan za usklađivanja propisa u BiH s propisima EU i akcijski plan za realizaciju
Vijesti / BiH-EU | 21. 10. 2020. u 13:57 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Izrada Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, kojim se adresira jedan od ključnih prioriteta iz Mišljenja Europske komisije vezan za izradu nacionalnog programa usvajanja Acquisa, započeta je današnjim kick-off sastankom na kojem su članovima Komisije za europske integracije i rukovodstvu radnih grupa za evropske integracije online predstavljeni Metodologija za njegovu izradu i prateći plan aktivnosti.

Izradom Programa adresiraju se i obveze preuzete Sporazumom za stabilizaciju i pridruživanje i preporukama Europske komisije vezane za potrebu da se propisi EU, a s obzirom na nadležnosti nivoa vlasti, preuzmu i provedu na planski i usklađen način u BiH.

Također, taj dokument pojednostavljuje planiranje rada, a javnosti i zakonodavnoj vlasti daje dobar instrument za praćenje rada izvršne vlasti na svim nivoima, te procesa pristupanja BiH u EU.

36 radnih grupa

Program integriranja će uključivati akcijski plan za usklađivanja propisa u BiH s propisima EU i akcijski plan za realizaciju preporuka Europske komisije te pregled administrativnih kapaciteta, a obuhvatit će planski period od četiri godine.

Dokument će raditi 36 radnih grupa i Komisija za europske integracije te ostala tijela mehanizma koordinacije u pet faza, a rok za njegov završetak je 15 mjeseci, rečeno je iz Direkcije za europske integracije BiH.

Ovo je prvi put da BiH izrađuje ovako sveobuhvatan planski dokument realizacije obveza u procesu europskih integracija kao i prvi put da se kreira jedinstvena baza podataka svih propisa u BiH koji su usklađivani s propisima EU.

Direktor Direkcije i predsjedavajući Komisije za europske integracije Edin Dilberović istaknuo je veliki značaj Plana integriranja koji predstavlja sveobuhvatni dokument koji će BiH napokon imati u procesu europksih integracija.

14 prioriteta EK

Naglasio je da Plan predstavlja ispunjavanje jednog od 14 prioriteta Europske komisije koji su stavljeni pred BiH te da će omogućiti da se sistematski i harmonizirano na svim nivoima vlasti preuzme pravna stečevina Europske unije.

''Izvršna vlast u BiH i sve institucije svih razina vlasti trebaju u prioritet rada staviti Plan integriranja'', poručio je Dilberović.

Pomoćnica direktora i predsjedavajuća Radne grupe za politički kriterij Darija Ramljak istaknula je da je metodologija prilagođena novonastaloj situaciji.

''Ono što nije prilagođavano su sudionci, mehanizam koordinacije je jasno definirao da je veliki dio aktivnost na radnim grupama, a da je odgovornost na predsjedavajućima, zamjenicima, sekretaru radne grupe i članu iz Direkcije'', kazala je.

Dodala je da imaju sve što je mehanizam koordinacije predvidio, kao i sve sudionike koji se uključuju u fazama kada s događaju određeni problemi te istakla da je Komisija za europske integracije stalno uključena.

Podvukla je da se završetak programa očekuje krajem naredne godine te da iako to djeluje kao dug period, ako se uzmu u obzir okolnosti i činjenicu da se prvi put radi Program, ona smatra da je rok realan.
 

Kopirati
Drag cursor here to close