Natječaj

Kazalište u Mostaru traži ravnatelja

Ravnatelj treba imati pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u oblasti kulture i umjetnosti…
Kultura / Kazalište | 24. 10. 2023. u 11:28 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Upravno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja HNK Mostar.

Kako je navedeno u natječaju, ravnatelj organizira i rukovodi radom HNK Mostar, zastupa i predstavlja HNK Mostar, odgovoran je za zakonitost rada HNK Mostar, predlaže Upravnom vijeću osnove poslovne politike, unutarnju organizaciju, program rada i razvoja i poduzima mjere za njihovo provođenje, zaključuje pravne poslove s poslovnim partnerima i trećim osobama, predlaže Upravnom vijeću financijski plan i odgovara za njegovo izvršenje, izvršava odluke Upravnog vijeća, sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja, sudjeluje u radu Umjetničkog vijeća, zaključuje Ugovore o radu s radnicima te odlučuje o njihovim pravima, obvezama i odgovornostima iz radnog odnosa, sukladno zakonu i općim aktima HNK Mostar, donosi odluke, rješenja i naputke, vrši raspodjelu poslova i izdaje naloge i smjernice za izvršavanje poslova, donosi Odluku o kućnom redu, obavlja i druge poslove predviđene Statutom i općim aktima HNK Mostar.

Ravnatelj se bira na razdoblje od četiri godine, a kandidat treba posjedovati visoku stručnu spremu (VII./1) odnosno obrazovanje drugog/integriranog ciklusa Bolonjskoga sustava studiranja koji se vrednuje s najmanje 300 ECTS bodova – akademija (fakultet) za kazalište, film i televiziju ili akademija (fakultet) scenskih (dramskih) umjetnosti ili akademija (fakultet) glazbenih umjetnosti ili drugi fakultet društvenog smjera (ovjerena preslika).

Uz to, treba imati pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u oblasti kulture i umjetnosti nakon stjecanja stručne spreme, poznavati rad na računalu i engleski jezik te imati sklonosti za kulturno-umjetnički te kreativni rad i znanost.

Na ravnateljskoj poziciji u proteklom mandatu nalazio se Ivan Vukoja. Inače, mostarsko Kazalište 'diže' novu zgradu a izgradnja kazališta izazvala je reakcije Islamske zajednice koja traži obustavu radova tvrdeći da se gradi na njihovoj zemlji.

Kopirati
Drag cursor here to close