Za poslovne objekte

Grad Mostar pogoduje prerađivačima

Jednom godišnje Gradsko vijeće Grada Mostara će biti informirano o realizaciji pogodnosti za investitore iz ove Odluke i efektima iste u vezi porasta broja zaposlenih
Gospodarstvo / Ulaganja | 23. 05. 2022. u 09:03 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

U svrhu ostvarivanja pogodnosti za investiranje na području Grada Mostara za investicije iz oblasti prerađivačke industrije, Grad Mostar donio Odluku kojom se utvrđuje pogodnosti Investitorima, a koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz oblasti prerađivačke industrije koji na području grada Mostara započinju izgradnju poslovnog objekta, vrše dogradnju postojećih objekata ili uzimaju u zakup poslovni objekt.

Pravo na pogodnosti

Kako je priopćeno iz Grada Mostara, pravo na ostvarenje pogodnosti za investiranje imaju poduzeća koja su registrirana za obavljanje osnovne djelatnosti proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića, duhanskih proizvoda, proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda, proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala, papira i proizvoda od papira, kemikalija proizvoda, osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata, proizvoda od gume i plastičnih masa, proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, baznih metala, gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme, proizvodnja računara te elektroničkih i optičkih proizvoda, električne opreme, strojeva i uređaja, motornih vozila, prikolica i poluprikolica i ostalih prijevoznih sredstava, te proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija i popravak i instaliranje strojeva i opreme i ostale proizvodnje i prerađivačke djelatnosti.

Pogodnosti koje će Investitor donošenjem ove Odluke imati odnose se na refundiranje troškova taksa i naknada koje su propisane gradskim odlukama i to taksa na svaku istaknutu firmu za period od tri godine od dana izdavanja odobrenje za rad, gradske administrativne takse i naknade koje su propisane Odlukom o gradskim administrativnim taksama s tarifom administrativnih taksi, komunalne naknade za period od tri godine od dana izdavanja odobrenje za rad te refundacija naknade po osnovnu prirodnih pogodnosti - renta zavisi od broja zaposlenih radnika u roku od jedne godine od dobivanja upotrebne dozvole i to: od 1 do 10 zaposlenih iznosi 20%, od 11 do 25 zaposlenih iznosi 35%, od 26 do 50 zaposlenih iznosi 50%, od 51 do 100 zaposlenih iznosi 90% i više od 100 zaposlenih iznosi 99%.

Pogodnost investitorima bit će realizirana kroz refundaciju od strane Grada Mostara, na ime sredstva uplaćenih po osnovu taksi i naknada u toku realizacije investicije. Investitor da bi ostvario pravo na refundaciju sredstava mora da ima najmanje 50 % stalno zaposlenih sa područja Grada Mostara.

Uvjeti

Komisija na osnovu utvrđenih kriterija, uvidom na mjesto događaja i na osnovu priloženih dokaza, zapisnički će konstatirat ispunjenost uvjeta za ostvarivanje prava na refundaciju uplaćenih taksi i naknada. Osim ispunjenosti uvjeta Komisija ima obavezu izvršiti provjeru, putem nadležnih inspekcijskih i drugih organa, posluje li investitor u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Investitori koji vrše izgradnju ili dogradnju poslovnog objekta pogodnost mogu koristiti u periodu od 18 mjeseci od dana dobivanja upotrebne dozvole. Investitori koji obavljanje djelatnosti započinju u iznajmljenom poslovnom prostoru, pogodnost mogu koristiti u periodu od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o zakupu prostora. 

Investitor se zahtjevom za korištenje pogodnosti/refundaciju sredstava obraća nadležnoj Službi za gospodarstvo, Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara.

Uz zahtjev za korištenje pogodnosti Investitor treba priložiti dokaze o uplati taksa i naknada, obavještenje o razvrstavanju lica prema klasifikaciji djelatnosti, odobrenje za rad nadležnog gradskog organa, popis broja uposlenih s porezne uprave aktualni izvod iz sudskog registra, obavijest o početku obavljanja djelatnosti upotrebnu dozvolu ili drugi dokaz na osnovu kojeg Komisija može procijeniti da se radi o Investitoru.

Rješenje donosi gradonačelnik

Rješenje o korištenju pogodnosti donosi Gradonačelnik Grada Mostara na osnovu prijedlog nadležnog Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove utvrđenog zapisnikom Komisije.

Na osnovu Rješenja i Odjel za financije i nekretnine izvršit će refundaciju sredstava u roku od 30 dana od donošenja rješenja. Evidencija o korištenju pogodnosti i nadgledanje primjene ove Odluke u nadležnosti je Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara.

Također, jednom godišnje Gradsko vijeće Grada Mostara će biti informirano o realizaciji pogodnosti za investitore iz ove Odluke i efektima iste u vezi porasta broja zaposlenih, navode iz Gradskog vijeća.

Kopirati
Drag cursor here to close