Krenulo se s projektom iz 2008.

Bit će šire: Grad pojasnio što je Ilićkom ulicom

Glavni projekt je urađen 2008. godine i njime nije uzeta u obzir priključna mreža na glavne sekundarne kanalizacijske vodove.
Gospodarstvo / Ulaganja | 27. 01. 2023. u 15:52 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Radove u Ilićkoj ulici u Mostaru produžile su neočekivane situacije tijekom izgradnje kanalizacijskog sustava, vremenske neprilike ali i dokumentacija kojom će se omogućiti proširenje prometnice u ovom mostar5skom naselju.

Kaže to, Branko Gašpar, voditelj projekta iz službe za građenje infrastrukturnih objekata Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara reagirajući tako na iskazano nezadovoljstvo građana.

Rok od šest mjeseci

Projekt „Kanalizacijski sustav Vrelo-Ilići-Cim“ otpočeo je prema Glavnom projektu Zavoda za vodoprivredu d.o.o. Mostar iz 2008. godine pa je 7. prosinca 2021. godine potpisan Ugovor o građenju za izvođenje radova „Kanalizacijski sustav Vrelo-Ilići-Cim“, između Grada Mostara i najpovoljnijeg ponuđača, Eccon Inžinjering d.o.o. Čapljina, na ukupni iznos od 208.845 KM (sa PDV-om), s rokom izvođenja radova od 6 mjeseci, od dana uvođenja izvođača u posao.

Kako navodi Gašpar, ugovor za obavljanje usluga nadzora i novelacije projektne dokumentacije vrijedan 10.530 KM (sa PDV-om), Grad Mostar i JP Vodovod d.o.o. Mostar potpisali su 15.veljače 2022. godine, a realizacija ovog projekta je sufinancirana od strane HNŽ u iznosu od 110.000 KM.

Nakon pribavljanja potrebnih suglasnosti i Rješenja za privremenu regulaciju prometa, stekli su se uvjeti za početak realizacije projekta tako da je Izvođač radova  uveden u posao dana 28. veljače 2022. godine.

Projekt iz 2008.

''U tijeku realizacije potpisanog Ugovora o građenju za izvođenje radova na izgradnji dijela kanalizacijskog sustava Vrelo-Ilići-Cim (sekundarna kanalizacijska mreža, kanali 128 i 130), prema Glavnom projektu „Zavoda za vodoprivredu doo Mostar, iz 2008. godine, nesporno je utvrđeno, da se mora dopuniti i izmijeniti, projektirana trasa sekundarne kanalizacijske mreže, kanali 128 i 130. Jer Glavni projekt je urađen 2008. godine i njime nije uzeta u obzir priključna mreža na glavne sekundarne kanalizacijske vodove. Također, došlo je i do značajnih promjena stanja na terenu, jer su izgrađeni novi stambeni, poslovni objekti i septičke jame, koji se moraju  priključiti na novoizgrađenu kanalizacijsku mrežu u Ilićkoj ulici, na tehnički ispravan način i u skladu sa pravilima struke, a novi priključci  mogu se izvoditi samo na priključna ili reviziona okna (šahtove), kako bi se kanalizacijski sustav mogao kontrolirati i ubuduće održavati funkcionalnim. Uz to, zabranjeno je vršiti i priključke objekata i septičkih jama izravno na kanalizacijske cijevi DN 250, sa pojedinačnim bušenjem cijevi, više od 50 pojedinačnih priključaka, čime bi se funkcioniranje cijelog sustava dovelo u pitanje'', navodi se u reagiranju.

Dodaje se da je, kako bi se riješio postojeći problem, prihvaćeno tehničko rješenje, JP Vodovod Mostar, koje predviđa izgradnju novih dodatnih revizionih okana DN 500, sa dijelom potrebne priključne mreže, od priključnih cijevi DN 200 i DN 160, za priključenje pojedinačnih objekata ili grupe objekata na kanalizacijsku mrežu.

Izmjene dokumentacije

''Obzirom da su svi radovi izvedeni u profilu postojeće prometnice, korišteni su materijali istih karakteristika, kvalitete i nosivosti cijevi i okana SN8, za teretni promet. Izmjene i dopune projektne dokumentacije su postale neophodne kako bi se projekt uopće mogao realizirati i svi objekti na planiranoj trasi (Ilićka ulica – kanali 128 i 130) priključiti na kanalizacijsku mrežu i cijeli sustav staviti u funkciju, na način da je sve povezano na izgrađeni glavni kanalizacijski kolektor, koji vodi do gradskog pročistača u južnoj zoni grada. Time se povećao obim radova na kanalizacijskoj mreži. Radovi se nikako nisu mogli tehnički odvojiti od već ugovorenih radova, a da ne nastane veća šteta za naručitelja Grad Mostar, jer se radovi izvode u uskoj prometnici, pod stalnim pritiskom prometa i u stanju stalnog pronalaska novih i postojećih dotoka kanalizacije iz viših zona iznad prometnice, koji su se morali kontinuirano priključivati na mrežu, kako bi se mogli nastaviti radovi, a Izvođač radova preuzima odgovornost za ispravnost cijelog sustava fekalne kanalizacije u Ilićkoj ulici (garancija za kvalitetu)'', navodi se.

Dodaje se kako je tijekom iskopa kanalizacijskog rova za DN 250 u samoj prometnici se naišlo na stari cjevasti zidani kameni (ćemer) propust za odvod bujičnih voda iz viših zona iznad prometnice u rijeku Radobolju, koji se morao štemati, za potrebe prolaza kanalizacijske cijevi DN 250, te nakon toga ponovno sanirati, da ostane u funkciji, što je također prouzročilo dodatne nepredviđene radove.

Kablovi

''Izvedeni su radovi na zamjeni dijela postojeće vodovodne mreže, od priključka na glavnu postojeću vodovodnu cijev DN 200, uz rijeku Radobolju, postavljanjem nove vodovodne cijevi u priključnu prometnici, uz sanacije postojećih priključaka. Zbog nepostojanja točnih katastarskih podloga i podataka za stare priključke objekata na vodovodnu mrežu, dolazilo je do više prekida u opskrbi i potrebe crpljenja vode kako bi se izvršilo prespajanje nove vodovodne cijevi. Radovi na izvođenju priključaka fekalne kanalizacijske mreže, morali su se izvesti, da bi se kanalizacijska mreža stavila u funkciju i spriječilo daljnje zagađenje rijeke Radobolje, ali i uklanjanje opasnih vanjskih ispusta i kanala koji su predstavljali opasnost pojave zaraznih bolesti'', kaže Gašpar.

Dodaje da je pored navedenih nepredviđenih radova, do produžetka roka izvođenja radova, došlo i zbog izrade novog tehničkog rješenja za pojedinačne priključke, ali i zbog obustave radova za vrijeme polaganja elektro-kablova visokog napona na predmetnoj dionici, koje je izvodilo JP Elektroprivreda HZ HB.

Proširenje

''Svi gore navedeni radovi su izvedeni u okviru ugovora, ali nije izvršeno kompletno planirano saniranje rova asfaltom, jer su na istoj dionici Ilićke ulice planirani radovi proširenja i rekonstrukcije, koja zahtjeva radove na cijelom profilu ulice, nova oborinska odvodnja, dio vodovodne mreže, nogostupi, javna rasvjeta, te je Izvođač radova izvršio samo privremenu sanaciju same širine kanala, a asfaltiranje kanala preuzelo JP Komunalno Mostar, ali radovi nisu završeni zbog vrlo loših vremenskih uvjeta. Izvedeni radovi izgradnje kompletne priključne kanalizacijske mreže, su omogućili da se izgrađena kanalizacijska mreža odmah stavi u funkciju, na način i u skladu sa pravilima struke i kroz legalnu proceduru priključenja svih korisnika putem nadležnog JP Vodovod doo Mostar, uz plaćanje simbolične takse za priključenje'', kaže Gašpar.

Dodao je kako je u tijeku postupak pribavljanja dokumentacije za rekonstrukcije i proširenja Ilićke ulice, ''čime bi se konačno riješili problemi, normalnog i sigurnog prometa vozila i pješaka, te problemi sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom, završetkom rekonstrukcije vodovoda i dr''.

Kopirati
Drag cursor here to close