99% građana bi gradilo solarne elektrane uz finansijsku potporu!
Otkrijte visok interes građana Federacije BiH za solarnu energiju-prosumere. Financijska podrška ključna.

99% građana bi gradilo solarne elektrane uz finansijsku potporu!

Gospodarstvo / Ulaganja | 19. 01. 2024. u 09:39 Bljesak.info / M.Š. | Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Kako je priopćeno iz Operatora za OIEiEK rezultati ovog istraživanja pokazuju da je interes anketiranih građana Federacije BiH za izgradnju solarnih elektrana – prosumeri visok, jer je 97,3% anketiranih građana Federacije BiH iskazalo interes za izgradnju spomenutih elektroenergetskih postrojenja. Po mišljenju anketiranih građana Federacije BiH najveći interes za izgradnju ovih elektroenergetskih postrojenja iskazan je za područje Hercegovačko-neretvanske županije (19,8%), a zatim slijede Kanton Sarajevo (19,6%) i Zeničko-dobojski kanton (16,1%).

Kako će početkom primjene novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije Operator za OIEiEK preuzeti nadležnost za provedbu jednokratnog sufinanciranja izgradnje postrojenja prosumera iz kategorije domaćinstva to su za Operatora za OIEiEK bili od izuzetnog značaja i stavovi građana o ovoj vrsti sufinanciranja.

Tako je 99% ispitanika odlučno za izgradnju solarne elektrane-prosumer ukoliko bi im se osigurala jednokratna financijska potpora-subvencija u određenom postotnom iznosu vrijednosti investicije. Po mišljenju anketiranih građana prosjek od 50% iznosa potpore (od ukupne vrijednosti investicije) je dovoljan kako bi se odlučili za izgradnju ovih elektroenergetskih postrojenja.

''Postupak jednokratnog sufinanciranja izgradnje postrojenja prosumera iz kategorije domaćinstva propisat će se Programom o sufinanciranju prosumera iz kategorije domaćinstva koji će donijeti Operator za OIEiEK uz prethodnu suglasnost Vlade Federacije BiH. Ovaj program će sadržavati način dodjele jednokratnog sufinanciranja, socijalni aspekt sufinanciranja, visinu sufinanciranja, kriterije za sufinanciranje, kao i odredbe o ravnomjernom regionalnom učešću. Rezultate ovog istraživanja Operator za OIEiEK će, između ostalog, koristiti i za kreiranje što pravednijeg postotka jednokratnog sufinanciranja“ – navode iz Operatora za OIEiEK.

Kao najveće prepreke za ulaganje u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri anketirani građani su istakli nedostatak financijskih sredstava, kao i nejasne i komplicirane procedure za ishođenje potrebnih dozvola, te dug proces postupanja relevantnih institucija po zahtjevima istih. Pored navedenog, anketirani građani su stava da vlada nizak nivo informiranosti o procedurama ulaganja u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri, odnosno o prednostima ulaganja u izgradnju ovih elektroenergetskih postrojenja.

Svjestan odgovornosti svoje uloge na tržištu obnovljivih izvora energije Operator za OIEiEK je Planom rada za 2024. godinu planirao i aktivnosti na provedbi edukativnih radionica i zajedničkih sastanaka s predstavnicima kantonalnih ministarstava, lokalnih zajednica, medija, te  javnu kampanju informiranja javnosti o koristima ulaganja u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri.

''Kako je cilj Federacije BiH, a time i Operatora za OIEiEK, potaknuti što veću izgradnju solarnih elektrana – prosumeri, posebno iz kategorije domaćinstava, kako bi, u konačnici, građani Federacije BiH bili što manje energetski ovisni, to će Operator za OIEiEK javnu kampanju informiranja javnosti provoditi s posebnim osvrtom na one kantone Federacije BiH za čija područja je, ovim rezultatima, iskazan najmanji interes građana za ulaganje u izgradnju ovih elektroenergetskih postrojenja'', ističu u Operatoru za OIEiEK.

S ciljem pojednostavljenja procedura ishođenja dozvola za ulaganje u izgradnju solarnih elektrana, Operator za OIEiEK je već pokrenuo aktivnosti na planiranju zajedničkih sastanaka s predstavnicima županijskih ministarstava i drugih relevantnih institucija na temu prilagođavanja propisa koji se odnose na građenje.

Operator za OIEiEK će ove sastanke inicirati  kako bi na nivou cijele Federacije Bosne i Hercegovine za građane bile jednake procedure, ali i pojednostavljen postupak pribavljanja dozvola koje proističu iz županijskih zakona o građenju za izgradnju solarne elektrane na vlastitom stambenom objektu.

Prosumeri

Izraz "prosumer" je spoj reči "professional" (profesionalac) i "consumer" (potrošač). Prosumeri su osobe koje kombinuju karakteristike i potrebe profesionalaca i potrošača u određenom kontekstu, obično u vezi sa proizvodima ili uslugama.

U kontekstu tehnologije i elektronike, prosumeri su obično entuzijasti koji koriste napredne tehničke proizvode i opremu, ali nisu nužno profesionalci u toj oblasti. Na primer, osoba koja koristi visokokvalitetnu fotoaparat opremu za svoje hobije, a ne za profesionalno fotografisanje, može se nazivati prosumerom.

U kontekstu obnovljivih izvora energije, prosumer se odnosi na osobu, domaćinstvo ili poslovni subjekt koji ne samo da konzumira električnu energiju iz obnovljivih izvora, već i proizvodi vlastitu električnu energiju putem decentralizovanih izvora poput solarnih panela, vjetroturbina ili drugih obnovljivih sustava. Ovaj koncept kombinra uloge potrošača (consumer) i proizvođača (producer) energije.

Naprimjer, kuća koja koristi solarni panel za generiranje vlastite električne energije, ali također može biti povezana na elektroenergetsku mrežu radi potreba dodatne energije ili za vraćanje viška energije u mrežu, može se smatrati prosumerom u oblasti obnovljivih izvora energije.

Anketa

U razdoblju od 04. rujna do 31. prosinca 2023. godine Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) je proveo istraživanje o zainteresiranosti građana Federacije Bosne i Hercegovine za potencijalna ulaganja u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri.

U istraživanju su, popunjavanjem elektronskog anketnog upitnika na internet stranici Operatora za OIEiEK, sudjelovala 494 ispitanika. Izvještaj o rezultatima istraživanja dostupan je na internet stranici Operatora za OIEiEK (www.oieiek.ba).

Ovo anketno ispitivanje građana Federacije BiH imalo je za cilj prikupiti podatke o interesu za ulaganje u izgradnju, odnosno, prikupiti podatke o stavovima građana Federacije BiH o jednokratnoj financijskoj potpori za izgradnju solarnih elektrana – prosumeri, a što predstavlja jednu od novih nadležnosti Operatora za OIEiEK proisteklu iz novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Kopirati
Drag cursor here to close