Statistika

Brojke u veljači: Gdje je nestalo 10.000 ljudi?

Registrirani broj žena kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio je 4.131 ili 44,47%.
Gospodarstvo / Posao | 04. 04. 2022. u 14:49 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 28. veljače 2022. godine na evidencijama je prijavljeno 375.689 nezaposlenih osoba, što u odnosu na 31. siječnja 2022. godine predstavlja smanjenje za 1.437 osoba ili 0,38%. Od ukupnog broja osoba koja traže zaposlenje, njih 215.689 ili 57,41% su žene, priopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osoba sa trećim stupnjem obrazovanja KV radnici 31,64%, zatim radnici sa SSS 28,68%, te NKV radnici 27,17%.

Najveći broj evidentiranih nezaposlenih žena je sa SSS 32,01%, NKV radnica je 27,63%, a zatim slijede KV radnice sa udjelom od 25,95% u ukupnom broju nezaposlenih žena.

promatrano prema kvalifikacionoj strukturi, udio nezaposlenih žena manji je kod visokokvalificiranih (VKV) - 18% i kvalificiranih (KV) - 47% radnica, u odnosu na udio nezaposlenih muškaraca u ukupnom broju nezaposlenih osoba. Kod ostalih kvalifikacija više je nezaposlenih žena nego muškaraca.

Od ukupnog broja registriranih nezaposlenih osoba u veljači 2022. godine, novoprijavljenih osoba koja traže posao bilo je 16.794 od čega 7.439 žena. Broj osoba brisanih s evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 18.352. Broj brisanih žena sa evidencije je 8.750. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 8.424 ili 45,90% od čega 4.363 žena ili 51,79%.

U veljača 2022. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 4.655 potreba za zapošljavanjem novih radnika, od toga 1.558 žene, dok je registrirani broj osoba kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 9.290.

Registrirani broj žena kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio je 4.131 ili 44,47%.

U skladu s važećim zakonskim propisima, u veljači 2022. godine novčanu naknadu koristilo je 14.752 osoba ili 3,93% od ukupnog broja registriranih nezaposlenih osoba. Broj žena koje su koristile novčanu naknadu iznosio je 6.544, što je 44,36% od ukupnog broja korisnika novčane naknade.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 214.642 osoba ili 57,13% od ukupno registrirane nezaposlenosti u BiH, od čega 121.292 žena ili 56,51%.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u siječnju 2022. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 838.688, a od toga je 370.274 žene. U odnosu na prosinac 2021. godine broj zaposlenih osoba se povećao za 0,5%, a broj zaposlenih žena se povećao za 1,2%. Stopa registrirane nezaposlenosti za siječanj 2022. godine iznosila je 31,0% i u odnosu na prosinac 2021. godine ostala je nepromijenjena.

Kopirati
Drag cursor here to close