Vijeće ministara

Hitni projekt za Covid-19 za BiH vrijedan je 33,1 milijun eura

Rok otplate zajma je 32 godine, uključujući sedam godina grejs perioda.
Gospodarstvo / Novac | 30. 04. 2020. u 16:07 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu (Hitni projekt za Covid - 19 za BiH) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 33,1 milijun eura, od čega Republici Srpskoj 13.240.100,00 eura, a Federaciji BiH - 19.859.900,00 eura.

Sredstva su namijenjena prevenciji, otkrivanju i odgovoru na prijetnju koju nameće pandemija Covida - 19, jačanjem pripravnosti nacionalnih sustava javnog zdravstva i pružanjem socijalne pomoći najugroženijim grupama pogođenim pandemijom u Bosni i Hercegovini.

Implementator projekta u Republici Srpskoj je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, a u Federaciji BiH su Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Rok otplate zajma je 32 godine, uključujući sedam godina grejs perioda.

Prijedlog ovog sporazuma s Osnovama bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Vijeće ministara BiH nije donio odluku o uspostavljanju Grupe za socioekonomske odgovore na pandemiju Covida - 19.

Protiv odluke su glasali ministar sigurnosti Fahrudin Radončić, ministrica vanjskih poslova Bisera Turković i zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Dževad Mahmutović.

Nakon što se završi proces usuglašavanja, Vijeće ministara BiH će se ponovo izjasniti o ovoj odluci.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavci medicinskih protivmjera, koji je potpisala ministrica vanjskih poslova Bisera Turković u travnju ove godine u Sarajevu.

Ratifikacija ovog sporazuma potvrđuje opredijeljenost BiH da sudjeluje u javnim nabavkama EU medicinskh sredstava za sprečavanje širenja pandemije Covida -19.

Prijedlog odluke bit će upućen Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru ratifikacije.

Zračni promet

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o privremenom zatvaranju međunarodnih graničnih prijelaza u zračnom prometu za promet putnika u Bosni i Hercegovini, kojom se primjena ove odluke sa 30. travnja produžava do 1. lipnja 2020. godine.

Također se omogućava konzularna repatrijacija državljana Bosne i Hercegovine ili stranih državljana kada napuštaju Bosnu i Hercegovinu u skladu s odgovarajućim protokolom uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Osobe koje obavljaju robni promet i osobe koje izvode ili sudjeluju u ovakvim letovima obavezne su pridržavati se i poštovati sva uputstva i naredbe nadležnih organa u BiH (epidemioloških i zdravstvenih službi).

Međunarodna pomoć

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora Bosne i Hercegovine, dobivenih od Međunarodne organizacije za pomoć, zaštitu i razvoj (International Organization for Relief and Welfare), a koju je osnovala ''Svjetska islamska liga''.

Ova međunarodna organizacija uplatila je 535.852,96 KM, a od toga će Federaciji Bosne i Hercegovine biti doznačeno 329.549,57 KM, Republici Srpskoj 200.944,86 KM i Distriktu Brčko BiH 5.358,53 KM. Novčana sredstva se dijele u skladu sa ranije usvojenim postotcima - 61,5 posto za Federaciju Bosne i Hercegovine, 37,5 posto za Republiku Srpsku, jedan posto za Brčko Distrikt BiH. Federalna pomoć bit će raspoređena u jednakom omjeru na Federaciju BiH i 10 kantona, i to po 50 posto.

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje u opremi i drugim sredstvima, dobivene od vlada Republike Slovenije, Malezije, Republike Turske, Republike Austrije i Republike Azerbejdžan.

Radi se o šatorima, poljskim krevetima, vrećama za spavanje, grijalicama, jastucima, posteljinama, setovima za ručavanje, više od dva milijuna zaštitnih maski, kao i zaštitnim odijelima i rukavicama, dezinfekcijskim sredstvima, te sredstvima za osobnu higijenu.

Pomoć je podijeljenja u skladu s ranije usvojenim postotcima - 61,5 posto za Federaciju Bosne i Hercegovine, 37,5 posto za Republiku Srpsku, jedan posto za Brčko Distrikt BiH. Federalna pomoć bit će raspoređena u jednakom omjeru na Federaciju BiH i 10 kantona, i to po 50 posto.

Ulazak u državu zbog poljoprivrede

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu.

Na ovaj način omogućava se prelazak državljanima susjednih država koji u Bosnu i Hercegovinu ulaze radi obavljanja poljoprivrednih radova i imaju poljoprivredno zemljište u Bosni i Hercegovini.

Te osobe su dužne da prilikom prelaska državne granice posjeduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da obavljaju poljoprivredne radove na njegovom zemljištu.

Vijeće ministara BiH je donijelo ovu odluku imajući u vidu da je u tijeku sezona poljoprivrednih radova, te da značajan broj državljana susjednih država imaju vlasništvo nad poljoprivrednim zemljištem u Bosni i Hercegovini koje obrađuju, što je mnogima i izvor egzistencije.

 

Kopirati
Drag cursor here to close