Sjednica

Vlada FBiH se pohvalila: Javni prihodi u 2021. veći nego u predpandemijskoj godini

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za izvještajno razdoblje iznose 4.765,6 milijuna KM, što je 87 posto u odnosu na planirani Proračun Federacije BiH za 2021. godinu.
Gospodarstvo / Novac | 21. 04. 2022. u 12:51 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada Federacije BiH je usvojila izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za 2021. godinu.
U 2021. godini ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje iznose 4.798,9 milijuna KM i veći su za 61,6 milijuna KM u odnosu na ostvarenje 2020. godine, a manji za 12 posto u odnosu na planirano prošlogodišnjim Proračunom Federacije BiH. Od ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i financiranja, prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 3.867,63 milijuna KM, što je 80,6 posto ukupno ostvarenih.

Neporezni prihodi su ostvareni u iznosu od 461,75 milijuna KM, što je 9,62 posto ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i financiranja, a primljeni tekući transferi 3,22 milijuna KM, što je 0,07 posto ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i financiranja, dok su prihodi po osnovi financiranja proračuna ostvareni u iznosu od 466,30 milijuna KM, sa udjelom od 9,71 posto u ukupnom ostvarenim prihodima, primicima i financiranju.

Rashodi i izdaci

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za izvještajno razdoblje iznose 4.765,6 milijuna KM, što je 87 posto u odnosu na planirani Proračun Federacije BiH za 2021. godinu. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 4.551,6 milijuna KM, što je 96 posto ukupno obračunatih. Na rashodovnoj strani je najveći iznos sredstava od 2.898,5 milijuna KM utrošen na socijalna davanja.

Najveća izdvajanja po osnovi tekućih transfera i drugih tekućih rashoda odnose se na redovne mjesečne transfere. Riječ je o isplati mirovina (2.319,9 milijuna KM), doprinosima za zdravstveno osiguranje na teret mirovina (27,1 milijun KM), naknadama za fizičku onesposobljenost (2,3 milijuna KM) i za pogrebne troškove (7,5 milijuna KM). Tu su i naknade za civilne žrtve rata (23,7 milijuna KM), vojne (259,4 milijuna KM) i civilne (135,2 milijuna KM) invalidnine, te transferi za implementaciju Zakona o pravima razvojačenih branitelja - novčana egzistencijalna naknada (42,5 milijuna KM) te Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih odličja (15 milijuna KM).

Također je na ime transfera za raseljena i izbjegla lica izdvojeno 22,4 milijuna KM i za Federalni zavod za zapošljavanje (iz sredstava IBRD-a za projekt zapošljavanja) 10.000.000 KM.
Uz ova sredstva je, kao pomoć nižim razinama, dodijeljeno 200 milijuna KM na ime financijske pomoći proračunima kantona za provedbu strukturalnih reformi i prevladavanje socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije COVID-19, kao i za infrastrukturne projekte. Također, na ime dodjele financijske pomoći proračunima općina i gradova za sanaciju posljedica pandemije i za financiranje i sufinanciranje projekata, zahtjeva i inicijativa koji u jedinicama lokalne samouprave dodijeljeno je 10.000.000 KM.

Transferi za zdravstvo, neprofitne organizacije...

Što se tiče transfera za zdravstvo, ukupno su izdvojena sredstva u iznosu od 92,2 milijuna KM od čega se na Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH odnosi 28,5 milijuna KM, za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH (bolnice, domovi zdravlja, klinički centri) 60 milijuna KM, na Zavod za transfuzijsku medicinu 1,1 milijun KM, za proces cijepljena raseljenih osoba dva milijuna KM.

Transfer neprofitnim organizacijama je prošle godine iznosio 19,6 milijuna KM, što je veće za 13 posto u odnosu na planirano i za 23 posto u odnosu na izvršenje u 2020. godini.
Subvencije javnim poduzećima, iznosile su 46,2 milijuna KM, a privatnim poduzećima i poduzetnicima 184,2 milijuna KM.

Od ukupno dodijeljenih 88,6 milijuna KM Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po osnovi subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima realizirana sredstva se odnose na subvencije za mlijeko i duhan od 39,51 milijun KM, podsticaje za poljoprivredu od 30,98 milijuna KM, poticaj za veterinarstvo od 2,35 milijuna KM, te na poticaj za projekte u poljoprivredi 15,73 milijuna KM za ruralni razvoj i strukturne mjere.
Na dan 31.12.2021., nakon zatvaranja poslovnih knjiga svih proračunskih korisnika i provedbe poslovnih procedura za zatvaranje fiskalne godine, akumulirani suficit iznosio je 281,70 milijuna KM.

Javni prihodi

Federalna vlada je prihvatila konsolidirani pregled ostvarenja javnih prihoda u FBiH za 2021. godinu, s tabelarnim pregledom ostvarenih i raspoređenih javnih prihoda 2021/2020.
Kako je u ovom dokumentu navedeno, nakon pada u 2020. godini, usljed globalnog usporavanja ekonomske aktivnosti, naplata javnih prihoda je u 2021. godini zabilježila ponovnu uspostavu pozitivnog trenda. Tako, ukupan nivo naplaćenih javnih prihoda u FBiH u 2021. godini iznosi nešto više od 9.948 milijuna KM i veći je za 13 posto u odnosu na ostvarenje iz 2020. U poređenju s predpandemijskom 2019. godinom, koja je bilježila rekordnu naplatu, ukupno ostvarenje prihoda u 2021. godini veće je za 5,76 posto ili za 541 ,9 milijuna KM.

U strukturi navedenog, ukupna naplata poreznih prihoda lani je iznosila 4.766,9 milijuna KM i bila veća za 722 milijuna KM. Ukupni prihodi po osnovu obaveznih socijalnih doprinosa naplaćeni su iznosu od 3.903,9 milijuna KM, što je za 7,2 posto više u odnosu na 2020. godinu, dok su ukupni neporezni prihodi ostvareni sa 1.277,3 milijuna KM, što je za 160,6 milijuna KM više u poređenju s prethodnom godinom.

Indirektni porezi

Kada je riječ o indirektnim porezima, prošle godine je na Jedinstvenom računu Uprave za indirektno oporezivanje ukupno prikupljeno 8.037,5 milijuna KM, što je za 1.172,3 milijuna KM više u odnosu na prethoclnu godinu. Federaciji BiH je iz tekuće raspodjele pripao iznos od 3.566,4 milijuna KM, koji je veći za 570,4 miliona KM u odnosu na 2020. godinu. Nadalje, Federaciji BiH je, shodno odlukama usvojenim Upravnog odbora UIO, tokom 2021. godine od strane Republike Srpske uplaćen dodatni iznos od 6,1 milijun KM po osnovu drugog privremenog poravnanja između entiteta za raspodjele izvršene u prethodnoj godini.

Ukupan nivo uplaćenih prihoda po osnovu obaveznih socijalnih doprinosa u 2021. godini je u FBiH lani iznosio 3.903,9 milijuna KM i veći je za 7,2 posto nego godinu ranije. Od toga se na doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje odnosi 2.180,3 milijuna KM (povećanje za 157,6 milijuna KM), na doprinose za zdravstveno osiguranje 1 .544,6 milijuna KM (povećanje 94 milijuna KM), a na doprinose za osiguranje od nezaposlenosti 178,9 miliona KM (povećanje za 10,8 milijuna KM u odnosu na 2020. godinu).

Kopirati
Drag cursor here to close