Pandemija

Vijeće ministara: 14,4 milijuna KM za zdravstveni sektor

Sredstva će biti alocirana entitetima i Brčko Distriktu BiH, i to Federaciji BiH sa 10 kantona 61 posto, Republici Srpskoj 37 posto i Brčko Distriktu BiH 2 posto.
Gospodarstvo / Novac | 01. 10. 2020. u 15:45 Fena

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o raspodjeli 14.474.000,00 KM iz proračuna institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom Covida-19, a koji će biti usmjereni za zdravstveni sektor u BiH.

Sredstva će biti alocirana entitetima i Brčko Distriktu BiH, i to Federaciji BiH sa 10 kantona 61 posto, Republici Srpskoj 37 posto i Brčko Distriktu BiH 2 posto.

Vijeće ministara BiH osiguralo je ova sredstva za zdravstveni sektor u BiH vlastitim uštedama proračunskih sredstava koja su sada preusmjerena za saniranje štete uzrokovane pandemijom Covida-19.

Pet milijuna eura granta

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o grantu i Amandman 7 na Sporazum o financiranju od 27. 2. 2006. godine između KfV-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine, u iznosu pet milijuna eura za smanjenje posljedica Covida-19 za mikro, mala i srednja poduzeća putem Europskog fonda za BiH.

Prvi dio sporazuma odnosi se na finansijsku podršku Savezne Republike Njemačke u vidu granta, vrijednog pet milijuna eura i namijenjenog suzbijanju posljedica Covida-19 za mala, srednja i mikro poduzeća i bit će uplaćena u Europski fond za Bosnu i Hercegovinu.

Drugi dio predstavlja Amandman 7 na Sporazum o financiranju od 27. veljače 2006. godine između KfV-a i BiH, kojim se proširuje namjena sredstava Europskog fonda za kreditni program za smanjenje posljedica Covida-19. Sredstva će biti dostupna malim i srednjim i mikro poduzećima, ali i privatnim domaćinstvima putem financijskih institucija u BiH (MKO i banaka).

Također, Amandmanom 7 se produžava period u kome KfV administrira bh. sudjelovanjem u Europskom fondu do 31. prosinca 2030. godine.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar financija i trezora.

Željeznice

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva financija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt Željeznica RS - Remont i modernizacija željezničke dionice Bosanski Šamac - Doboj - Rječica, vrijedan 40 milijuna eura.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda na otplatu glavnice, s alokacijom na Republiku Srpsku.

Cilj projekta je remont željezničkog koridora 5c kroz Republiku Srpsku i uključuje remont pruge Šamac - Doboj - Rječica u ukupnoj dužini 99 km.

Ukupna sredstva potrebna za financiranje cijele dionice pruge iznose oko 138 milijuna eura, od čega se polovina sredstava namjerava osigurati iz grantova.

 

Kopirati
Drag cursor here to close