Kako se trošio novac

Ured za reviziju BiH: u četiri godine nije provedena nijedna od izrečenih preporuka

Kako je državna vlast trošila novac iz tekuće rezerve
Gospodarstvo / Novac | 14. 11. 2018. u 12:58 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Ured za reviziju institucija BiH utvrdio je da za četiri godine nije provedena nijedna od izrečenih preporuka koje se odnose na raspodjelu i korištenje sredstava tekuće rezerve, te smještaj aktivnih vojnih lica u Ministarstvu obrane BiH.

Od pet izdanih preporuka za izvještaj "Raspodjela i korištenje sredstava tekuće rezerve", dvije su djelomično provedene, a za tri su poduzete početne aktivnosti, dok su za samo jednu od šest preporuka za izvještaj "Smještaj aktivnih vojnih osoba u Ministarstvu obrane BiH" poduzete početne aktivnosti.

Prema važećim zakonima, pravo na raspodjelu sredstava tekuće rezerve imaju tri člana Predsjedništva BiH, te predsjedavajući i dva zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara.

Praćenjem realizacije preporuka revizije učinka utvrđeno je da se tekuća rezerva i dalje dodjeljuje na isti način i da nije riječ o hitnim i nepredviđenim situacijama čiji bi izostanak financiranja imao posljedice po društvo, te da se sredstva iz tekuće rezerve dodjeljuju bez zadovoljenja principa transparentnosti i načina izvještavanja o utrošku sredstava, piše Srna.

Što se tiče transparentnosti u postupcima dodjele sredstava tekuće rezerve, sredstva tekuće rezerve se dodjeljuju bez javno objavljenih kriterija za apliciranje i uvjeta korištenja, konstatirali su revizori.

U njihovim nalazima dodaje se da se dio sredstava tekuće rezerve kojim raspolažu predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara i članovi Predsjedništva dodjeljuje na osnovu uopćenih i neiscrpnih internih kriterijima, te da nisu utvrđene oblasti od posebnog javnog interesa koje će se na transparentan način financirati iz sredstava tekuće rezerve.

S obzirom na to da ove oblasti nisu definirane i dalje je prisutna praksa financiranja istih korisnika u tijeku proračunske godine i putem sredstava tekuće rezerve i putem sredstava tekućih grantova institucija BiH, za iste ili slične namjene, a trenutno stanje u revidiranoj oblasti i dalje karakterizira izraženo diskrecijsko pravo donositelja odluka, ističu revizori.

Iz Ureda za reviziju institucija BiH naglašavaju da je došlo do pomaka u segmentu praćenja utroška sredstava tako da odluke o odobravanju sredstava tekuće rezerve za neprofitne organizacije i pojedince sadrže odredbu o obavezi dostavljanja izvještaja o namjenskom utrošku sredstava.

Predsjedavajući i dva zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara u 2017. godini imali su na raspolaganju 3.307.000 KM tekuće rezerve, od čega su neprofitnim organizacijama i pojedincima u svrhu financijske podrške dodijelili 175.400 KM, dok su tri člana Predsjedništva od istog iznosa koji im je bio na raspolaganju dodijelili 359.560 KM.

Prateći realizaciju preporuka koje se odnose na raspodjelu i korištenje sredstava tekuće rezerve, te smještaj aktivnih vojnih osoba u Ministarstvu obrane BiH, Kancelarija za reviziju institucija BiH zaključila je da nijedna od preporuka nije sprovedena i da u revidiranoj oblasti nije bilo napretka.

U izvještaju se ističe da su troškovi za smještaj aktivnih vojnih osoba, koji na godišnjem nivou iznose više od osam milijuna KM, ostali nepromijenjeni, javlaj Srna.

Kopirati
Drag cursor here to close