Revizija

Mostarski studentski dom posuđivao novac iako je upitnih džepova

Naglašeno je kako prema Odluci, u slučaju neopravdanog izostanka sa sjednice ukida se naknada za taj mjesec i sve sljedeće mjesece do naredne sjednice Upravnog odbora.
Gospodarstvo / Novac | 29. 09. 2020. u 12:57 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Studentski centar Sveučilišta u Mostaru dobio je mišljenje s rezervom od Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH koji navodi kako se ne može potvrditi točnost iskazanog kapitala u iznosu od 9.000.381 KM, za koji studentski centar ne posjeduje dokumentaciju na osnovu koje je evidentiran u financijskom izvješću.

''Ne možemo potvrditi ni vrijednost građevinskih objekata u iznosu od 6.691.876 KM, koji predstavljaju imovinu prethodnog pravnog subjekta, za koju Studentski centar također ne posjeduje adekvatnu dokumentaciju'', navedeno je u izvješću.

Dodaje se kako su na poziciji stalnih sredstava iskazana sredstva u pripremi iz ranijeg razdoblja u iznosu od 155.488 KM, za koju revizori ne mogu potvrditi nastanak poslovnog događaja, odnosno da su usluge izvršene u skladu s ugovorom, jer im za to nije prezentirana dokumentacija.

''Akumulirani gubitak na 31. 12. 2019. godine iskazan je u iznosu od 2.117.690 KM, za koji Sveučilište u Mostaru, kao osnivač, nema utvrđene planove za pokriće. Odredbama člana 41. Zakona o ustanovama definirano je da osnivač supsidijarno odgovara za obveze ustanove i da je dužan pokriti višak rashoda nad prihodima u roku od 60 dana od dana usvajanja godišnjeg obračuna. Također, kratkoročne obveze iskazane su u iznosu od 509.446 KM, obveze prema dobavljačima u iznosu od 307.048 KM, dok je ukupna kratkoročna imovina (zalihe, gotovina i potraživanja) iskazana u iznosu od 344.201 KM, što ukazuje na probleme solventnosti'', navode revizori.

Kako se dalje navodi, Studentski centar nije poštivao zakon kada je u pitanju poslovanje te da je, iako je upitne solventnosti, posuđivao novac.

''Za obavljanje Za obavljanje redovnih poslova, utvrđenih Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, tijekom 2019. godine direktor je angažirao osobe po osnovu ugovora o djelu (47.208 KM) i po osnovu privremenih i povremenih poslova (35.247 KM), te vanjske suradnike za računovodstvene poslove (26.176 KM), što nije u skladu sa Zakonom o radu'', navodi se.

Dodaje se kako je ''Studentski centar je davao pozajmice pravnim licima u iznosu od 47.500 KM, odnosno udruženjima koja imaju status pravnih lica, a u kojima je direktor Studentskog centra ujedno i ovlašteni zastupnik''.

''Također, direktor je kao fizičko lice putem zaključenih ugovora davao novčana sredstva u iznosu od 45.000 KM kao zajam Studentskom centru. Davanje i primanje pozajmica nije u skladu s nadležnostima koje su propisane Statutom Studentskog centra i Zakonom o ustanovama'', navodi se, između ostalog u izvještaju.

Revizori upozoravaju na isplatu naknada članovima Upravnog odbora u iznosu od 32.757 KM. Upravni odbor je u 2019. godini održao samo četiri sjednice, a plaćanja su vršena mjesečno. Na sjednicama se nisu razmatrana pitanja vezana za prekoračenje planiranih rashoda, nisku realizaciju plana javnih nabavki, nije donesen izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu, kao ni druga bitna pitanja za rad Studentskog centra.

Naglašeno je kako prema Odluci, u slučaju neopravdanog izostanka sa sjednice ukida se naknada za taj mjesec i sve sljedeće mjesece do naredne sjednice Upravnog odbora.

Upozoravaju i na ostvarene prihode po zaključenim ugovorima za pružanje usluga Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar s ciljem ostvarivanja dobiti, što nije predviđeno Zakonom o ustanovama.

''Naime, Studentski centar je s Agencijom za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar zaključio ugovore za pružanje usluga pranja posteljina i drugih tekstilnih proizvoda, u vrijednosti od 14.806 KM, i za usluge nabavke pripremanja, isporuke i posluživanja hrane, ukupne vrijednosti od 1.000.350 KM s POV-om. Po ovom osnovu, Studentski centar je u 2019. godini ostvario prihode u iznosu cca 300.000 KM. Sudjelovao je na tenderu kao pravno lice s ciljem ostvarivanja dobiti, što nije u skladu s članom 1. Zakona o ustanovama'', navedeno je.

Kopirati
Drag cursor here to close