Koliko je dužna Federacija

Koliko je dužna Federacija

Gospodarstvo / Novac | 25. 04. 2019. u 14:07 Bljesak.info / Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

U prva tri mjeseca 2019. godine je po osnovi vanjskog duga, ukupno bilo angažirano 51.452.527,70 KN u više valuta i od više kreditora, kaže se u izvješću o dugu u prvom ovogodišnjem kvartalu, kojeg je usvojila Vlada FBiH. U ovom razdoblju je za financiranje projekta izgradnje i obnova bolnica ugovoren novi kredit sa Saudijskim fondom za razvoj u iznosu od 33.632.487 KM. Istovremeno je postao efektivan kredit Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 25.000.000 eura (48.895.750 KM) namijenjen projektu sarajevskog vodovoda.

Vanjski dug

U ovom razdoblju je, na ime glavnice i kamate, isplaćeno ukupno 79.681.994,73 KM. Od toga se 59.613.512,20 KM ili 76,63 posto odnosilo na otplatu glavnice, a 20.068.482,54 KM ili 23,37 posto na troškove kamate. U odnosu na planirano servisiranje vanjskog duga (110.720.742 KM), realizacija je u prvom kvartalu bila manja za 28,03 posto.

Vanjski dug je na kraju prvog kvartala 2019. godine iznosio 4.727.237.478 KM ili 2.715.496.900 dolara. Nominalni iznos duga, izražen u domaćoj valuti, veći je nego u proteklom kvartalu za 24.497.395 KM odnosno za 0,52 posto. Stanje duga izraženo u dolarima je, u odnosu na IV kvartal 2018. godine, manje za 38.586.187 dolara ili 1,4 posto.

Vanjski dug je, s ciljem osiguranja sredstava za financiranje većih infrastrukturnih projekata, te za proračunsku podršku, najvećim dijelom ugovoren s bilateralnim i multilateralnim financijskim institucijama (Svjetska banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Europska investicijska banka, Međunarodni monetarni fond). Preko multilateralnih financijskih institucija realizirano je 3.627.766.551,07 KM ili 76,74 posto ukupnog vanjskog duga Federacije BiH, dok se preostalih 1.099.470.926,93 KM ili 23,26 posto odnosi na zaduženje kod bilateralnih kreditora.

Kamata

Kamata plaćena na vrijednosne papire Federacije BiH u l. kvartalu 2019. godine iznosila je 429.843 KM i odnosi se na kamatu po osnovi emitiranih tržišnih obveznica (330.000 KM) i obveznica emitiranih za izmirenje obveza po osnovi stare devizne štednje (99.843 KM).

Ukupan unutarnji dug Vlade FBiH je na dan 31. 3. 2019. iznosio 699.734.445 KM (401.952.880 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je veći za 0,7 posto, ili 4.931.273 KM.

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH je na dan 31.3. 2019. iznosio 5.426.971.923 KM ili 3.117.449.780 dolara i veći je nego u proteklom kvartalu za 0,36 posto odnosno 19.566.122 KM.

27,52 posto BDP-a

Ukupan vanjski dug i unutarnji dug Vlade Federacije BiH u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i vojske Federacije, iznosi 5.414.516.310 KM ili 3.110.294.824 dolara i veći je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 0,71 posto odnosno 38.371.004 KM.

Vlada se danas upoznala i o informaciji o vanjskom i unutarnjem dugu u FBiH na dan 31.12.2018. godine, koja će biti upućena Parlamentu FBiH radi informiranja i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva financija.

Ukupan vanjski i unutarnji dug u Federaciji BiH, uključujući dug kantona, gradova, općina, javnih poduzeća i drugih korisnika kredita, je na kraju protekle godine iznosio 5.651,96 milijuna KM ili 27,52 posto BDP-a, od čega se 83,21 posto odnosi na vanjski i 16,79 posto na unutarnji dug.

Najveći kreditori

Najveći kreditori su Svjetska banka, Europska investicijska banka i Europska banka za obnovu i razvoj. Gotovo 36 posto vanjskog duga u FBiH predstavlja dug prema Svjetskoj banci.

 

Nakon konstantnog rasta duga u razdoblju 2011.-2015. godina, od 2016. godine dolazi do blagog pada, što je posljedica zastoja u potpisivanju novih ugovora s međunarodnim financijskim institucijama, veće otplate u odnosu na povlačenje kreditnih sredstava namijenjenih za financiranje infrastrukturnih projekata, a od 2017. godine i zbog unutarnjeg duga u Federaciji BiH zbog manjeg zaduživanja emisijom vrijednosnih papira na domaćem tržištu.

Federalnom parlamentu će biti upućen i na web-stranici Federalnog ministarstva financija objavljen danas usvojeni Godišnji plan zaduživanja za 2019. godinu.

Na temelju potreba identificiranih u Proračunu Federacije BiH za 2019. godinu i Programa javnih investicija za razdoblje od 2019. do 2012. godine, planirano je da u 2019. godini budu angažirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.282,13 milijuna KM. Od toga se na financiranje odnosi 630 milijuna KM, a na ovogodišnje kapitalne projekte 625,13 milijuna KM.

Kopirati
Drag cursor here to close