Novi projekti u pripremi

Stiže još novaca za preveniranje poplava u BiH

U pripremi novi UNDP projekt u oblasti smanjenja poplavnog rizika u Bosni i Hercegovini
Gospodarstvo / Flash | 06. 02. 2019. u 12:44 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Sve češće i intenzivnije padaline koje se u Bosni i Hercegovini javljaju zadnjih godina uzrokuju plavljenje stambenih i poslovnih objekata, infrastrukture, poljoprivrednog zemljišta, te doprinose eroziji tla. Poplavama je naročito izloženo stanovništvo koje živi u neposrednoj blizini vodotoka. Pored životne ugroženosti, poplave nanose ogromnu materijalnu štetu, te negativno utječu i na cjelokupnu privredu.

Kako bi se smanjio poplavni rizik i šteta od poplava za stanovnike i gospodarstvenike u slivnom području Une/Sane, Vrbasa, Bosne i Ukrine (sliv Save) te Neretve i Trebišnjice (sliv Jadranskog mora), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu s ključnim BiH institucijama na svim nivoima vlasti intenzivno radi na pripremi prijedloga projekta. Na sastanku održanom u UN zgradi u Sarajevu, predstavnici sektora voda, okoliša, ministarstva sigurnosti i civilne zaštite danas su se okupili kako bi razmotrili koncept projektne ideje i finalizirali je.

Fokus prijedloga projekta ‘’Povećanje ulaganja u smanjenje poplavnog rizika u Bosni u Hercegovini'' je na razvoju sustava prognoziranja i ranog upozoravanja od poplava, uređenju korita vodotoka, te kreiranju investicionog okvira kako bi se smanjila izloženost stanovništva poplavama. Procjenjuje se da je u slivovima ovih šest rijeka oko 900 hiljada stanovnika izloženo riziku od poplava.

Foto: PR / Priprema novog prijedloga projekta

''Ovaj projektni prijedlog je vrlo važan za Bosnu i Hercegovinu iz više aspekata. Prethodnih godina je mnogo uloženo u sektor zaštite i spašavanja, sektor zaštite od poplava, realizaciju infrastrukturnih mjera, obnovu nasipa, jačanje kapaciteta institucija, te pripremu modela za prognozu poplava”, ističe Boško Kenjić šef Odsjeka za vodne resurse, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

“Novi projekt bi nam pomogao da zaokružimo cijeli sustav zaštite od poplava u BiH u smislu infrastrukture i kapaciteta institucija koje se bave pitanjem zaštite od poplava, unapređenja suradnje i komunikacije na različitim nivoima vlasti, kao realizaciju mjera i aktivnosti u lokalnim zajednicama kako bi se povećala njihova otpornost od poplava, a s ciljem osiguranja većeg stupnja sigurnosti za stanovništvo'', dodaje Kenjić.

Očekuje se da će projektni prijedlog ukupne vrijednost 70 milijuna dolara biti dostavljen donatoru - Zelenom klimatskom fondu (Green Climate Fund - GCF) na razmatranje u drugoj polovini 2019. godine. GCF bi financirao projekt u vidu grant sredstava u iznosu od 14 milijuna dolara, dok bi BiH institucije na svim nivoima vlasti osigurale sufinanciranje iz različitih izvora u iznosu od 56 milijuna dolara. “Sredstva koja bi bila osigurana GCF grantom koristila bi se, između ostalog i za projektiranje obrane od poplava kao dijela integralnog pristupa riječnom slivu koji će obuhvatiti strukturne i nestrukturne mjere za ublažavanje posljedica klimatskih promjena” navodi Raduška Cupać, rukovodilac UNDP projekta.

Svjetlana Radusin, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, koje je ujedno i kontakt institucija za Zeleni klimatski fond ispred BiH ističe da je ovo treći projekt koji će u suradnji s UNDP-om biti kandidiran Zelenom klimatskom fondu. U proteklim danima svjedoci smo velikih poplava, odnosno opasnosti od poplava u našim predjelima. Nadamo se da ćemo zajedno razviti projekt i da ćemo ostvariti pozitivne efekte poput onih koji su ostvareni do sada u sklopu projekta ''Integriranje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas''.

Almir Prljača, rukovoditelj sektora za upravljanje vodama u Agenciji za vodno područje regije rijeke Save navodi: “Projektni prijedlog je dobra osnova za unapređenje sektora voda odnosno premašivanje nedostataka koje imamo iz prethodnog perioda. Sve aktivnosti koje su planirane su na tragu Akcionog plana (za zaštitu od poplava i upravljanja rijekama u BiH) i aktivnostima na kojima radi Agencija i sve ostale institucije sektora voda u zadnje četiri godine. Agencija će sa svoje strane kroz davanje potrebnih podataka, sudjelovanje uposlenika u pripremi, radu i implementaciji projekta dati maksimalan doprinos da ovaj projekt doživi punu afirmaciju i da bude odobren'',.

UNDP u suradnji s Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, kao BiH kontakt institucijom za GCF, te ostalim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH već realizira dva projekta financirana od strane Zelenog klimatskog fonda, a koji doprinose prilagođavanju i ublažavanju posljedica klimatskih promjena.


Kopirati
Drag cursor here to close