Ministar Amir Zukić i suradnici

Održana godišnja tiskovna konferencija Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

Pored ministra Zukića o aktivnostima Ministarstva su govorili i dr. sc. Jozo Bejić, tajnik, Zdravko Čerović, pomoćnik za razvoj, Sead Džiho, pomoćnik za poduzetništvo i dr. sc. Adis Fajić, stručni savjetnik.
Gospodarstvo / Flash | 20. 02. 2018. u 13:59 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

 Godišnja press konferencija Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (Ministarstvo) održana je danas, utorak 20. 2. 2018. godine, u Zgradi Vlade Federacije FBiH u Mostaru kojom prilikom je ministar Amir Zukić ukratko pojasnio aktivnosti Ministarstva u protekih 12 mjeseci , odnosno u 2017.. godini. Pored ministra Zukića o aktivnostima Ministarstva su govorili i dr. sc. Jozo Bejić, tajnik, Zdravko Čerović, pomoćnik za razvoj, Sead Džiho, pomoćnik za  poduzetništvo i dr. sc. Adis Fajić, stručni savjetnik.

 Ministarstvo je u 2017. godini usmjerilosvoje aktivnosti na stvaranje povoljnog poslovnog ambijena za razvoj malih i srednjih poduzeća na području Federacije Bosne iHercegovine (FBiH), odnosno za njihov razvoj kroz kreiranje i sudjelovanje u izradi zakonskih i pozakonskih akata i programa, certificiranja općina i gradova te dodjelu poticajnih sredstava kroz grant i kreditna sredstva.

 Preko Programa Ekonomskih reformi (ERP), radilo na implementaciji i ostvarivanju strateških ciljeva Vlade FBiH sukladno Reformskoj agendi 2015.–2018. godine, koju su prihvatile sve vlade u BiH, kroz ostvarivanje i implementiranje postojećih sveobuhvatnih strukturnih reformi u svrhu održavanja makroekonomske stabilnosti, poboljšanja rasta i konkurentnosti gospodarstva.

 Urađena je radna verzija Prednacrta Zakona o poticaju malog gospodarstva i Nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima koji je usvojen od strane oba doma Parlamenta FBiH.Pored toga u tijeku 2017. godine vršena je procjena utjecaja Zakona o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture u FBiH i na izravnoj finacijskoj potpori razvoju poduzetničke infrastrukture zajedno sa županijama i lokalnim zajednicama kao i harmonizacija i usklađivanje sektorskih strategija s preporukama EU Akta o malim biznisima.

 Ministarstvo, kroz Vladinu Interresornu radnu grupu, sudjeluje u izradi prijedlog za pojednostavljenje procedura na lokalnoj razini na 10-12 lokacija u FBiH, smanjenje troškova i vremena čekanja za potrebe tvrtki, te pojednostavljenje procesa registracije gospodarskih subjekata u FBiH, za uspostavu jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u FBiH. Ovim aktivnostima se utjeće na izmjene postojeće zakonske regulative (Zakona o registraciji poslovnih subjekata, Zakona o gospodarskim društvima, Zakona o notarima, Pravilnika o dodjeljivanju ID brojeva i dr.), te donešenja Zakona o elektroničkom potpisu.

 „Još se nije dovoljno uradilo u smislu smanjenja vremenskog roka osnivanja preduzeća i administrativne procedure ali Ministarstvo radi na tome za jedno s drugim institucijama i Ministarstvima koje su vezane za ove procedure. Ono što je bitno i što Ministarstvo želi poboljšati je i olakšanje samog poslavanja, nakon što se poduzeće osnuje i počne raditi“, rekao je ministar Zukić.

 Program certifikacije općina i gradova s povoljnim poslovnim okruženjem je instrument koji omogućava ocjenu kvaliteta lokalnih zajednica u pogledu investicijskih potencijala, infrastrukture, usluga i informacija koje nude potencijalnim investitorima i postojećem gospodarstvu. Certificirane općine i gradovi se pozicioniraju kao najnaprednije u regiji i kvalificiraju se za podršku nacionalnih i međunarodnih institucija i donatora, uz aktivnu promociju na regionalnoj i međunarodnojrazini. Od početka procesa BFC certifikacije na području Federacije BiH evaluirano je ili se trenutno evaluira ukupno 21 općina/grad.Od toga broja prolaznu ocjenu odnosno BFC certifikat je dobilo 11 općina/gradova i to su: Bihać, Bosanska Krupa, Goražde, Gradačac, Jablanica, Novi Grad Sarajevo, Posušje, Sanski Most, Tešanj, Žepče i Zenica.Krajem 2017. godine započeo je proces certifikacije 3 nove općine i to: Centar Sarajevo, Kakanj i Zavidovići.

 Izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva jasnije se definiraju principi za razvoj i implementaciju politika koje se tiču MSP-a u skladu sa Aktom o malim poduzećima (Small Business Act), ciljevi razvoja maloggospdarstva i poticajnih mjera za njihovo ostvarivanje, kao i donošenje strateških dokumenata za razvoj maloggospodarstva, osnivanje Vijeća za razvoj malog gospodarstva, učinkovitiji nadzor nad korištenjem, kao i praćenje učinaka dodijeljenih poticaja.

 U tijeku su i aktivnosti na izradi Zakona o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture kako bi se utvrdila vrsta i kategorizacija svih vidova poduzetničke infrastrukture, stvaranje baze podataka poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija u FBiH, praćenje stanja i donošenja mjera za razvoj svih oblika poduzetničke infrastrukture u FBiH. Ovu aktivnost je pokrenuta u okviru projekta „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“. Ministarstvo ovaj projekat provodi u suradnji s Uredom koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini u čijoj izradi sudjeluju domaće i strane tvrtke.

 U skladu s potpisanim sporazumom između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva i Razvojne agencije Republike Srpske i Japanske agencije za međunarodnu suradnju (JICA), implementira se Projekt „Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja poduzeća u BiH“. Program mentoringa predstavlja novi oblik podrške malim i srednjim poduzećima, te zajednički rad mentora i poduzetnika u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rješenja za buduće poslovanje kroz uspostavu standardiziranog sistema mentoring usluga, kao jezgre šeme podrške malim i srednjim poduzećima u FBiH.

 Jedna od aktivnosti je i uspostava Informacijskog sistema s web portalom poslovnih zona u FBiH, koji bi trebao osnažiti kapacitet i aktivnost lokalnih uprava za promociju poslovnih zona, efikasniji razvoj i njihovo upravljanje.Realizacijom ovog projekta Ministarstvo će imati mogućnosti detaljno analizirati stanja poslovnih zona, njihovu promociju, kao i otvoriti mogućnost budućih planskih ulaganja u razvoj ove oblasti i time dodatno potaknuti razvoj gospodarstva FBiH. Koristeći ovaj web portal, potencijalni investitori će dobiti središnje mjesto na kome će moći naći potrebne informacije o početku poslovanja u zonama, kao i ažurne informacije o aktuelnim dešavanjima, promocijama, olakšicama za pokretanje biznisa u poduzetničkim zonama na području FBiH i sl.

 Akt o malim i srednjim poduzećima("Small Business Act" for Europe – SBA) je stvoren  s ciljem punog iskorištavanja potencijala MSP-a, definiranja okvirapolitika podrške MSP-a koje države trebaju donositi i razvijati kako bi se poboljšalo poduzetničko okruženje i povećala konkurentnost MSP-a. Institucionalni nosilac ovih aktivnosti za FBiH je Ministarstvo, a u SBA procesu je uključeno ukupno 42 institucije (28 vladinih institucija i 14 nevladinih institucija) koje su relevantne za ovaj proces. Također, MInistarstvo aktivno sudjeluje i u izradi zajedničke (standardizirane) metodologije za strateško planiranje razvoja MSP s predstavnicima državne razine i RS, gdje ključna ideja da se koristi i prilagodi Akt o malom biznisu (SBA) kao zajednička metodološka osnova za harmonizaciju zakonskog, strateškog i političkog okvira za MSP u BiH, obuhvaćanjem svih faza razvoja politika (planiranje, implementacija, M&E, revizija) i omogućavanjem i olakšavanjem interakcije ključnih aktera.

 U 2017. godini smo vršili dodjelu poticajnih sredstava kroz grant i kreditna sredstva kojom prilikom smo ukupno odobrili 9.1 milijun KM od čega je 4.3 milijuna KM u obliku kreditnih sredstavas kamatnom stopom od 1.5% i grace periodom od dvije godine. Realizacijom ovih sredstava zaposlenaje 61 osoba, 4,8 milijuna KM kroz grant sredstva za razvoj MSP-a i drugih institucija vezanih za razvoj MSP u Federaciji BiH. Kroz dodjelu grant sredstava Ministarstvo je direktno sudjelovalo u nabavci nove i suvremene opreme i zapošljavanju 393 osobe u 2017. godini, te razvoj infrastrukture u poslovnim zonama gdje je zaposleno 202 osobe. Ukupan broj zaposlenih u 2017. godini je 656 radnika. 

 Pored navedenih aktivnosti, Ministarstvo je u 2017. godini nastavilo implementaciju Uredbe o samozapošljavanju i zapošljavanju mladih, tako da je, po preuzetim obavezama zaključenih ugovora iz 2016. godine, ukupno realizirano 23.708.282KM. Od utvrđenih sredstava po Javnom pozivu koji je bio raspisan u 2016.godini zaključeno je ukupno 2657 ugovora u vrijednosti  od 25.539.283 KM, a zaposlene su 3947 osobe.

Kopirati
Drag cursor here to close