Sjednica Općinskog vijeća

Čapljina: Usvojen rebalans Proračuna, prihodi povećani za 350.000 KM

Gospodarstvo / Flash | 06. 07. 2017. u 12:48 Z.D.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Općinsko vijeće Čapljina održalo je danas petu, redovitu sjednicu, na kojoj je, nakon izmjena i dopuna, razmatrano i usvojeno petnaest točaka Dnevnog reda.

Vijećnici su sa 15 glasova ''za'' usvojili Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu, kojima se predviđa povećanje prihoda za 350.000 KM, a koji će se utrošiti za povećanje rashoda za 213.050,00 KM, kapitalnih izdataka za 180.000,00 KM i tekuće rezerve za 44.050,00 KM.

U strukturi prihoda i primitaka, izmjene se odnose na povećanje neporeznih prihoda u ukupnom iznosu od 350.000,00 KM, i to od naknada za dodjeljeno zemljište, dok je naplata poreznih prihoda kao i tekućih potpora od kapitalnih transfera ostala ista. Dakle, ukupni prihodi će se povećati za 350.000,00 KM, u odnosu na ranije usvojeni Proračun i iznosit će 11.901.135,00 KM.

Rebalans rashoda i izdataka će dovesti do povećanja tekućih rashoda za iznos od 214.050,00 KM, povećanje kapitalnih izdataka za 180.000,00 KM, te smanjenje tekuće rezerve za 44.050,00 KM, što iznosi ukupno 350.000,00 KM.

Povećanje rashoda se odnosi najvećim dijelom na povećanje troškova održavanja puteva (potrebe asfaltiranja makadamskih puteva u pojedinim mjesnim zajednicama), korekciju tekućih troškova za plaće, naknade i usluge, te tekuće transfere, dok se povećanje kapitalnih izdataka odnosi na povećanje izdataka za nabavku vatrogasnog vozila, rekonstrukciju zgrade Civilne zaštite, te zatvaranje dugoročnog kredita Razvojne banke (projekt za vodoopskrbu Dubravske visoravni iz 1997. godine).

Dakle, ovim prijedlogom rebalansa Proračuna za 2017. godinu, planirani rashodi nakon povećavanja iznose 9.832.050,00 KM, planirani kapitalni izdaci 4.783.135,00 KM, tekuća pričuva 43.834.64 KM, što ukupno iznosi 14.659.019,64 KM i čini bilančnu ravnotežu sa planiranim prihodima i primicima (11.901.135,00 KM) uvećanim za ostvareni suficit iz prethodne godine (2.757.884,64 KM).

Dalje, vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o provedbi postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Čapljina, kao i Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacijskog plana Tasovčići, te prijedlog Odluke o prijevremenoj otplati dugoročnog kredita.

Vijećnici su usvojili i Izvješće Općinskog povjerenstva o procjeni šteta nastalih od niskih temperatura od 20. travnja do 23. travnja na prostoru Općine Čapljina. Podsjetimo, Bljesak.info ranije je pisao o šteti koja je procijenjena na skoro 10 milijuna KM.

Usvojen je i program gospodarenja državnim zemljištem u državnom vlasništvu za područje Općine Čapljina od 2017-2022 godine, kao i Prijedlog zaključka da Općina Čapljina preuzme ulogu koncesora kod dodjele u koncesiju poljoprivrednog zemljišta.

Usvojen je i prijedlog za verifikaciju izbora u mjesnim zajednicama Općine Čapljina - Trebižat, Struge/Gorica, Dračevo/Sjekose i Doljani .

Općinsko vijeće usvojilo je i poslalo  na verifikaciju Središnjem izbornom povjerenstvo Izvješće o provedenoj proceduri za imenovanje tri člana Općinskog izbornog povjerenstva, koje čine Tamara Glavinić, Harun Čevra i Mira Šimović.

Za članove novog Upravnog odbora Doma zdravlja Čapljina imenovani su Tihomir Knežević ispred osnivača, Nikica Šutalo ispred Ministarstva i Božana Buljubašić, ispred uposlenika.

Imenovan je i novi odbor Gradske ljekarne Čapljina u sastavu Dragana Buntić, Goran Moro i Vesna Šimunović.

Općinsko vijeće potvrdilo je i imenovanje Ivone Kraljić za direktoricu Doma za stare i iznemogle Domanovići.

Podsjetimo sjednica je započela udaljavanjem ''misterioznog snimatelja'' kojeg je angažirala Čapljinska neovisna stranka Čapljina u srcu, za kojega su tvrdili da je novinar i snimatelj medijske kuće TV1, a isti je udaljen nakon što je pročitano pismo koje je načelniku općine i Vijeću poslao urednik i producent Alija Behram, koji je istaknuo da se ne radi o njihovom snimatelju i novinaru, te kako TV1 nije pregovarala ni s kim o angažmanu snimatelja i novinara na sjednicama OV Čapljina.

Kopirati
Drag cursor here to close