Neum

Prašuma Zečun - jedna od najstarijih šuma u Bosni i Hercegovini

Ono što je jedinstveno za ovu šumu jest činjenica da se trenutno u ovim zimskim, hladnim periodima, nigdje drugdje u BiH ne može vizualno doživjeti ovakva vazda zelena gusta i bujna šuma
Gospodarstvo / Ekologija | 23. 02. 2023. u 13:15 Piše: Goran Glamuzina
Eumediteransko suptropska šuma na jugu BiH

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Na krajnjem jugu BiH, ujedno i na klimatološki najtoplijem predjelu zemlje, krije se jedinstvena šumska zona, sa oblicima dendroflore i bilja koje na ovom prostoru raste u kontinuitetu čak od perioda oligocena, tj. iz vremena od prije 30-ak milijuna godina.

Riječ je šumi, koja je ujedno i prava prašuma (stara - drevna šuma), a ujedno i prava džungla s neprobojnom vazda zelenom raritetnom južnom toplom vegetacijom eumediteransko-suptropskog karaktera.

Ono što je jedinstveno za ovu šumu jest činjenica da se trenutno u ovim zimskim, hladnim periodima, nigdje drugdje u Bosni i Hercegovini ne može vizualno doživjeti ovakva vazda zelena gusta i bujna šuma u kojoj glavninu dendroflore sačinjavaju necrnogorični oblici eumediteranske vegetacije.

Glavnu dendrofloralnu asocijaciju čini korpus - Orno-Quercetum ilicis, Myrto - Laurosum, odnosno drugim riječima rečeno radi se o unikatnoj i u okvirima zemlje jedinstvenoj šumi vazdazelenog hrasta crnike ili česvine (Quercus ilex), u zajednici s toploljubivim, i općenito u okviru BiH rijetkim oblicima bilja kao što su meginja ili planika, pistacija ili smrdljika, lempika, zatim samonikli lovor, pa onda također vrlo vrijedna samonikla maslina (Olea oleaster) i drugi vazdazeleni oblici koje nigdje drugdje ne možete pronaći u BiH nego upravo ovdje u arealu neposredno oko Neuma.

Osim toga, ova šuma je jedinstvena i po sadržaju geoloških, geomorfoloških, paleontoloških, te prije svega izrazito vrijednih geoarheoloških oblika baštine kao što su megalitski ostaci ilirskih izgubljenih građevina, kiklopskih zidina, obrednih ilirskih špilja, čak i pravih drevnih hramova, palača, kao i čitavih izgubljenih prapovijesnih gradova.

Sveukupno gledajući riječ je o enormnom i neprocjenjivo vrijednom prirodno povijesnom bogatstvu i baštini, koja sa svojim značajem i raritetnošću uvelike nadmašuje okvire Neuma, budući da je riječ o jedinstvenim pojavama na nivou države i šire, odnosno riječ je o pravom nacionalnom blagu.

Kakva je budućnost ovog vrijednog prirodno povijesnog blaga neposrednog neumskog zaleđa, te priobalja, isključivo ovisi o strukturama općine, kao i o jačanju svijesti kod lokalnog stanovništva o potencijalima, vrijednosti i važnosti za očuvanjem ovog oblika materijalne baštine koja će se sačuvati (ili pak neće?) za buduće naraštaje koji će baštiniti ovaj prekrasan i vjerojatno najljepši mediteranski dio zemlje.

Kopirati
Drag cursor here to close