Jedinstvena lovačka organizacija "Lovac" Mostar

Planirana izgradnja ograđenog lovišta muflona u rejonu Diva Grabovica

Pokretanjem ovog projekta predviđeno je renoviranje lovačke kuće te izgradnja ograde na površini od preko 92 hektara. U okviru pomenutog prostora JLO "Lovac" Mostar namjerava dovesti vodu, napraviti pojilišta i hranilišta.
Lifestyle / Životinje | 20. 03. 2024. u 14:07 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Proteklih dana u organizaciji JLO "Lovac" Mostar, kroz akciju okupilo se oko 80 članova iz svih pet sekcija: Blagaj, Podvelež, Mostar, Bijelo Polje i Drežnica na čišćenju i pripremi terena za izgradnju planiranog ograđenog lovišta muflona u Divoj Grabovici.

Kako nam je na početku akcije rekao predsjednik društva Suad Marić, da je početkom 70-ih godina u rejonu Diva Grabovice kod Mostara izabran pogodan teren za naseljavanje muflona. Muflon je predstavnik naše dlakave divljači visokog lova čiji ekonomski potencijal nije ni izdaleka ostvaren i iskorišten u mjeri koju naša lovišta i naši ekonomski resursi omogućuju.

U drugim europskim zemljama posvećena mu je daleko veća pažnja, a njegov uzgoj je ekonomski potpuno opravdan. Muflonima odgovaraju suha staništa obrasla svjetlijim šumama, s enklavama pašnih površina i partijama stjenovite tvrde podloge. Skoro sve zahtjevne uvjete staništa za muflonsku divljač zadovoljava veliki prostor ozelenjenog hercegovačkog krša.

Ponovno naseljavanje muflonske divljači 

Nakon uklanjanja domaćih koza hercegovački krš je ozelenio i nastao je novi kvalitet u tome prostoru, s odgovarajućim potencijalom bio proizvodnje. Te novonastale uvjete i pogodnosti treba iskoristiti za ponovno naseljavanje muflonske divljači znajući da u hercegovačkom kršu postoje manje ili veće oaze, gotove idealne za naseljavanje muflona. Ozelenjeni krš je slabo ili gotovo nikako naseljen, siromašan s divljači, a treba znati da se njegov bio-proizvodni potencijal može uspješno valorizirati ponovnim naseljavanjem muflona.

U ovim je predjelima obitavao veći broj muflona koji su istrijebljeni tijekom rata, u njima je uzgoj muflona ocijenjen dobrim, pa bi bila velika šteta ne izvršiti ponovno naseljavanje u ove predjele. U Grabovici izvire više potoka i prjotiče Grabovička rijeka, desna pritoka rijeke Neretve. Ona izvire na planini Čvrsnici, a njen tok je dug 6,2 km te protiče kroz grandiozni kanjon s dubinama i do 1500 metara. Ovaj prostor koji danas čistimo je bio ograđen namjenskom ogradom kojom je ova vrsta bila zaštićena od krivolova i uznemiravanja.

Kada su u pitanju prirodno-geografski i drugi uvjeti za uzgoj i trajni opstanak muflona u lovištu, uvjeti su veoma povoljni za rasplod ove divljači kao i srneće divljači i autohtonog divojarca koji obitava na ovim prostorima.

Nema više muflona

Nekada je Diva Grabovica bila ekskluzivno lovište u kome su svoje lovačke vještine upražnjavali austrougarski car Franjo Josip, a za vrijeme Jugoslavije Josip Broz Tito. O Muflonima se vodila briga sve do proljeća 1992. godine. Kao rezultat ratnih događaja, na lokalitetu Dive Grabovice muflona više nema, a nema ni ograde koja je u ratnom i poslijeratnom periodu demontirana i otuđena.

Lovačka kuća koja je korištena kao skladište za hranu, smještaj lovočuvarske službe kao i lovaca koji su posjećivali i lovili na lokalitetu Dive Grabovice je devastirana i zapaljena. Divu Grabovicu mora neko sačuvati i zbog toga je pokrenut ovaj cjelokupan proces od strane Jedinstvene lovačke organizacije Mostar.

U razgovoru sa predsjednikom JLO "Lovac" Mostar Suadom Marićem saznali smo još da JLO "Lovac" Mostar trenutno broji 790 članova svih kategorija, te da iz godine u godinu zbog dobrog i kvalitetnog rada s podmlatkom ostvaruje povećanje broja članova u društvu. Kako kaže :

" Po svim pokazateljima smo jedno od najvećih lovačkih društava u Bosni i Hercegovini".

Veliki projekt 

Pokretanjem ovog projekta predviđeno je renoviranje lovačke kuće te izgradnja ograde na površini od preko 92 hektara. U okviru pomenutog prostora JLO "Lovac" Mostar namjerava dovesti vodu, napraviti pojilišta i hranilišta. Ovim projektom je također predviđena i izgradnja pješačkih planinskih staza.

"Potrebna financijska sredstva za realizaciju ovog projekta su 250.000 KM, gdje očekujemo aktivno uključenje Grada Mostara, HNŽ-a, Vlade Federacije te Saveza lovačkih organizacija u BiH da nam pomognu u realizaciji istog. Ovim projektom bi poboljšali razvoj lovnog turizma, kako u našem kantonu, tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Jedna od najbitnijih stvari je što ćemo kako kroz ovaj, tako i kroz ostale projekte, aktivno surađivati sa lokalnim stanovništvom u Divoj Grabovici kao i s ostalim lovačkim i sportsko-rekreativnim udruženjima u promociji Bosne i Hercegovine kao razvijenog lovnog područja. Primarni motiv je povećanje postojećeg fonda divljači i utjecaj na kvalitetu i brojnost grla u lovištu, kao i poboljšanje ponude lovnog turizama kako je na kraju istakao predsjednik JLO "Lovac" Mostar gsp. Suad Marić.

Kopirati
Drag cursor here to close