Info vodič

Okrugli stol i simpozij - Zdravlje-zajednička odgovornost

Info vodič

Okrugli stol i simpozij - Zdravlje-zajednička odgovornost

Kategorija: Razno

Ukratko

Okrugli stol 'Zdravstvena zaštita starijih osoba u Federaciji BiH' i Simpozij 'Zdravlje - zajednička odgovornost' u organizaciji Udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH, će biti održani u naredna tri dana, četvrtak, petak i subota, u Zenici, u hotelu 'Zenica'.

Okrugli stol će početi u četvrtak od 14 sati, a predviđeno je izlaganje na teme: "Demografski trendovi u Bosni i Hercegovini, period 1971-2017. godina" (prof.dr.sc. Aida Pilav), "Aktualna organizacija zdravstvene zaštite starijih osoba u Federaciji BiH - prikaz prema nivoima zdravstvene zaštite" (dr.med.mr.sc. Šeila Cilović-Lagarija), "Gerontologija kao medicinska disciplina u Bosni i Hercegovini i okruženju" (prof.dr.sc. Aida Ramić), te diskusija i zaključci.

Odmah nakon okruglog stola, od 16 sati započinje simpozij čiji je cilj ukazati na stvarnu situaciju vezanu za organizaciju i djelatnost zdravstvene zaštite osoba treće životne dobi u Federaciji BiH i na probleme koji egzistiraju i postaju evidentni.

Što se tiče tema predavanja, u osam oblasti autori se bave najaktualnijim zdravstvenim pitanjima, i to na međunaordodnom, globalnom, ali i poljima zdravstvenog stanja i usluga u Kantonu Sarajevo, Unsko-sanskom, Zeničko-dobojskom kantonu, Srednjebosanskom kantonu, te gradovima Mostaru, Goraždu, Zenici i Travniku.

Posebnu pažnju i temu Simpozij će posvetiti Danu srca, prevenciji i promociji u obiteljskoj medicini, suočavanju sa epidemijama bolesti koje se prenose hranom u Bosni i Hercegovini, ispitivanju znanja i stavova o prvoj pomoći kod učenika, te metodama skrininga u otkrivanju poremećaja vida kod djece.

Vrijeme
26. 09. 2019. u 14:00
26. 09. 2019. u 18:00
Lokacija

Ostali info vodiči

Drag cursor here to close