''Imajte povjerenja''

Prvo proizvođač, onda zdravlje! ZZJZ ''nije nadležan'' reći koja voda ima bakterije?!

Nakon tjedana šutnje, oglasio se Zavod za javno zdravstvo FBiH.
Lifestyle / Zdravlje | 09. 12. 2022. u 09:30 Bljesak.info | A.Z.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

''Budući da ovo nije bila „službena kontrola“ po zahtjevu nadležnih uprava za inspekcijske poslove, nismo ovlašteni da objavimo imena proizvođača voda, jer naše ingerencije završavaju dostavom rezultata monitoringa nadležnoj upravi za inspekcijske poslove'', priopćio je Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, nakon tjedana šutnje o tome u kojim su flaširanim vodama pronađene bakterije kojih ne bi smjelo biti.

Podsjetimo, monitoringom Zavoda utvrđeno da je sedam od 70 uzoraka sadržavalo bakterije koje ne smiju biti prisutne u vodi.

Iz Agencije za sigurnost hrane BiH i Federalne uprave za inspekcijske poslove FBiH i kazali su ranije za medije da nemaju dodatna saznanja o ovom slučaju, s obzirom na to da je monitoring vršio Zavod i da jedino oni mogu dati prave informacije. 

U međuvremenu podnesene su i prve krivične prijave u ovom slučaju.

Transparentnost? 

Zavod je naveo kako provode ciljane monitoringe , čija je zadaća utvrditi jesu li proizvodi dostupni u prodaji u Federaciji BiH registrirani, odgovara li sastav deklaraciji na proizvodu i jesu li mikrobiološki ispravni.

Zato je, navode, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH proveo Monitoring prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda za piće, uzorkovanih na području Federacije BiH.

''Analizirana je mikrobiološka ispravnost kao i odgovara li sastav deklaraciji na proizvodu, te su obuhvaćene i vode koje ranije nisu bile na Popisu priznatih izvorskih mineralnih i stolnih voda koje se stavljaju na tržište u BiH, što je preduvjet za priznavanje voda u skladu s Pravilnikom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama. Zavod je o rezultatima monitoringa 70 uzoraka različitih domaćih i uvoznih proizvođača voda obavijestio Federalnu upravu za inspekcijske poslove 18.10.2022. godine, kako bi se proveo pojačan nadzor u maloprodaji, proizvodnim pogonima i punionicama'', navode u priopćenju.

O svemu tome Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je, kako navode, uz prisustvo glavnog federalnog zdravstvenog inspektora, javnost obavijestio na konferenciji za novinare održanoj 17.11.2022. godine predstavljajući rezultate monitoringa, s ciljem transparentnog informiranja javnosti o rezultatima svog rada.

Neslužbena kontrola i nenadležnost

''Budući da ovo nije bila ''službena kontrola'' po zahtjevu nadležnih uprava za inspekcijske poslove, nismo ovlašteni da objavimo imena proizvođača voda, jer naše ingerencije završavaju dostavom rezultata monitoringa nadležnoj upravi za inspekcijske poslove. Ono što možemo potvrditi je da pronađena onečišćenja nisu u količini koja bi bila štetna po ljudsko zdravlje, što je na konferenciji za novinare jasno naglašeno'', priopćili su iz Zavoda.

Sa žaljenjem su konstatirali da su aktivnosti Zavoda na monitoringu, čiji je jedini cilj bio pojačati institucionalni nadzor i spriječiti potencijalne neregularnosti u budućnosti, u javnosti izazvale zabrinutost, što nam nije bila namjera.

''Ovim putem zahvaljujemo Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove na suradnji i poduzetim mjerama, a građanstvu Federacije BiH želimo poručiti da može imati puno povjerenje u zakonitost rada, profesonalnost i stručnost odgovornih službi Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, čiji su uposlenici u potpunosti posvećeni zaštiti javnog zdravlja i koji će, bez obzira na poteškoće na koje nailaze, nastaviti sa preventivnim ciljanim monitorinzima koji su planirani u 2023. godini'', poručili su.

U planiranim monitorinzimanajavili su da će raditi - Određivanje sadržaja toksičnih spojeva - ftalata u dječjim igračkama iz uvoza, u suradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove (monitoring započet u 11/2022); Određivanje sadržaja joda u soli za ljudsku prehranu iz uvoza i domaće proizvodnje, u suradnji s Kantonalnim upravama za inspekcijske poslove; Određivanje sadržaja toksičnih spojeva - mikotoksina u jezgrastom orašastom voću iz uvoza i domaće proizvodnje, u suradnji s Federalnom upravom i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove; Određivanje sadržaja toksičnih spojeva - trihalometana, kao nusprodukta kloriranja vode iz sustava javnog vodosnabdijevanja vodom za piće, u suradnji s javnim komunalnim poduzećima za vodosnabdijevanje na području Federacije BiH i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove.

''O svim aktivnostima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH koje se budu provodile u budućnosti, nadležne institucije i javnost će biti pravovremeno informirani'', kazali su.

Kaznene prijave, zahtjev Ombudsmana

U slučaju spornih flaširanih voda o kojima ne znamo gotovo ništa osim da sadržavaju fekalne bakterije podnesene su krivične prijave Federalnom tužilaštvu FBiH.

''Podnio sam krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u Zavodu za javno zdravstvo, protiv lica iz Agencije za sigurnost hrane i protiv za sada NN proizvođača radi zloupotrebe službenog položaja, nesavjesnog vršenja službene dužnosti, a proizvođače zbog stavljanja u promet životnih namirnica koje su neispravne. Nedopustivo je da građani ne znaju koja voda je fekalno zaražena'', rekao je Mirnes Ajanović.

Novo su i češći istupi odgovornih u Agenciji za hranu BiH koji umiruju danima uznemirenu i možemo slobodno reći 'zanemarenu' javnost.

Umirivanje

''Želim da umirim građanstvo i da kažem da se kontrolni programi provode na način da moraju biti involvirana sva primarna nadležna tijela, ne samo laboratorije, već i inspekcijski organi i Agencija za sigurnost hrane BiH. Kontrolni monitoring programi podrazumijevaju da se pripremaju u skladu sa relevantnom EU legislativom, da se uzorci na terenu uzmu od strane službenih lica, odnosno nadležnih inspekcijskih službi uz prisustvo stranke od koje se uzima uzorak i uz zapisnik o uzetom uzorku'', rekao je dr. sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane BiH.

Ukoliko je to procedura kojom se u konačnici može započeti opoziv sa tržišta određenog proizvoda jasno je da smo nastavili kupovati flaširanu vodu sa fekalnim bakterijama. Iz Agencije za hranu BiH kao i Federalne uprave za inspekcijske poslove ističu da inspekcija i u ovom momentu uzima uzorke i dostavlja ih laboratoriju, te da će se uskoro znati i zvanične informacije o sprovedenoj kontroli.

Ombudsman

Ranije je i Ombudsmen za zaštitu potrošača BiH je uputio predstavku Zavodu za javno zdravstvo FBiH, nakon čega bi trebali imati konkretnije informacije u vezi sa slučajem pronalaska bakterija u flaširanim vodama kojih tu ne bi smjelo biti, rečeno je Feni iz Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH. 

''Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, nažalost, nije ni na koji način bila uključena u navedene aktivnosti, zbog čega ne raspolažemo traženim informacijama. Zbog toga Vas upućujemo na Zavod za javno zdravstvo FBiH, kao tijelo koje je nositelj konkretnih aktivnosti u ovom slučaju. Nije poznato da li je u pitanju bio “monitoring” ili ispitivanje tržišta, niti tko je radio ispitivanje kvaliteta, jer kad je riječ o redovnim službenim kontrolama kvalitete vode iste su u nadležnosti inspekcijskih tijela entiteta i županija. Vezano za isto Ombudsman je uputio predstavku Zavodu za javno zdravstvo, nakon čega bismo trebali imati konkretnije informacije'', navodi se u odgovoru Feni iz Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH.

Kopirati
Drag cursor here to close