Sarajevo

Poruka s konferencije: Važno je kako gledamo na invaliditet

Naglasak radionice je stavljen na upoznavanje o ključnim konceptima MKF-a i relevantnosti za djecu i mlade, što podrazumijeva i pregled MKF-a kao zajedničke terminologije
Lifestyle / Flash | 06. 06. 2018. u 17:38 Fena

Tekst članka se nastavlja ispod banera

''Međunarodna klasifikacija funkcioniranja, onesposobljenja i zdravlja djece i mladih (MKF) - zajednički pojmovnik za razumijevanje invaliditeta'' tema je trodnevne radionice koju su u Sarajevu organizirali UNICEF i Svjetska zdravstvena organizacija u suradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine. 

Konferenciji su prisustvovali predstavnici ministarstava obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite kao i izabrani direktni pružatelji usluga iz ovih sektora, te predstavnici nevladinih organizacija, organizacije osoba sa invaliditetom i međunarodni partneri i donatori. 

Predstavnica UNICEF-a Geeta Narayan je izjavila da su dugi niz godina ograničenja sudjelovanja djece sa poteškoćama u razvoju smatrana izravnim posljedicama poremećaja i oštećenja, ali danas vidimo znakove promjene u načinu na koji gledamo na invaliditet. 

''Ako se fokusiramo samo na medicinske uzroke i ako smo slijepi za društvenu dinamiku oko invaliditeta, svrstavamo osobu u jednu kategoriju, maskirajući kompleksnost njenog iskustva invalidnosti. Osobe sa invaliditetom su često definirani kao neko tko je problem, ili sa problemom, samim time fokusirajući se na ono što ne mogu da urade umjesto na ono što mogu. Invaliditet više nije koncipiran kao posljedica bolesti, već se shvaća kao dinamična interakcija između zdravstvenog stanja osobe, okoline i osobnih faktora. Radi se o promjeni sustava koji bi odgovarao djetetu, a ne o promjeni djeteta kako bi odgovaralo sustavu'', navela je Narayan. 

Naglasak radionice je stavljen na upoznavanje o ključnim konceptima MKF-a i relevantnosti za djecu i mlade, što podrazumijeva i pregled MKF-a kao zajedničke terminologije, i kao klasifikaciju i samim tim njeno usvajanje na razini politika i pružatelja usluga. 

Također, diskutiralo se i o operacionalizaciji i primjeni MKF-a kao alata za rješavanje problema, za mapiranje onesposobljenja u kliničkim okruženjima te za multidisciplinarnu suradnju. Jedan od ciljeva je i da se MKF potencijalno upotrebljava u različitim sektorima, te razvoj njene jednostavne pripreme za ispitivanja na terenu. 

Predstavnik ureda SZO za BiH Victor Stefan Olsavzsky istaknuo je da je najvažniji cilj te klasifikacije da stvori odgovarajuće okruženje, bolji život i da integrira tu djecu u društvo. 

''Na taj način, stvaramo zajednički jezik kako bi svi ljudi mogli govoriti o istoj temi. Ovo je vrlo dobro sredstvo koje se koristi širom svijeta, od strane kreatora politika, zdravstvenih i nezdravstvenih stručnjaka i svih onih koji rade sa ljudima koji imaju neku invalidnost ili oštećenje, ili su bolesti ili traume imale utjecaj na njihove funkcije'', dodao je Olsavzsky. 

Sudionici radionice su razgovarali i o trenutnim problemima u BiH povezanim sa korištenjem zajedničkog jezika u opisivanju invaliditeta, pouzdanih informacija da se identificiraju djeca s invaliditetom, problemima povezanim s komunikacijom o invaliditetu između zainteresiranih strana te primjeni MKF-a u Bosni i Hercegovini. Sudionici su se suglasili da im taj koncept omogućava da vide šire sliku, fokusirajući se na sposobnosti djeteta, a ne samo na invaliditet. 

Pomoćnica ministra civilnih poslova BiH u sektoru za zdravstvo Draženka Malićbegović kazala je da na putu ispunjavanja europskih standarda BiH treba da se suoči s novim izazovima u osiguranju obrazovne i socijalne uključenosti. 

''MKF je posebna po tome što predstavlja sustav informacija koji neće etiketirati i svrstati pojedinca u jednu kategoriju ili grupu, te omogućava da se ukaže na one oblasti u kojima dijete može ostvariti svoj puni potencijal'', izjavila je Malićbegović. 

UNICEF i SZO će nastaviti s pružanjem podrške Bosni i Hercegovini kako bi usvojila Međunarodnu klasifikaciju funkcioniranja, onesposobljenja i zdravlja djece i mladih, a sljedeća radionica zakazana je za listopad. Po procjenama, u BiH živi 6,5 posto djece koja u dobi od dvije do devet godina imaju neki vid poteškoća u razvoju. 

Primjena MKF-a pruža zajednički i univerzalni pojmovnik za sveobuhvatan opis pojedinačnog funkcionalnog profila osobe fokusirajući se na njegove/njene sposobnosti. Kreiran je da pomogne poboljšanju komunikacije među sektorima (zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita itd.) koji razmatraju i izvještavaju o funkcioniranju i invaliditetu, saopćeno je iz Ureda UNICEF-a u BiH.

Kopirati
Drag cursor here to close