Performansi

Završilo mostarsko izdanje festivala Zvrk

Kultura / Kazalište | 25. 09. 2017. u 23:17 S.S.

Tekst članka se nastavlja ispod banera

U proteklih nekoliko dana u Mostaru je održan festival 'Zvrk' (Festivala suvremenog plesa i performansa), a odvijao se na nekoliko lokacija u gradu. Između ostaloga održan je plesni maraton kroz grad pod nazivom 'Dancewalk'. Pored lokalnih, tijekom raznovrsnog programa nastupili su plesači iz Španjolske, Maroka, Egipta i Francuske.

Mostarski dio programa ovog festivala završio je performansom 'Shapers' na platou ispred Narodnog pozorišta, a izveli su ga Shady Abdelrahman, Aurore Allo, Elvi Balboa, Lucia Bocanegra, Ayoub Kerkal, Natacha Kierbel, Mourad Koula i Ahmed Shamel.

Nakon Mostara, festival 'Zvrk' c´e nastaviti avanturu u Sarajevu i Banja Luci sve do 1. listopada 2017.

Tijekom ukupno 12 dana festivala, 'Zvrk' c´e publici ponuditi veoma sadrzˇajan i kvalitetan program domac´ih i internacionalnih produkcija, uz ucˇesˇc´e umjetnika iz Sˇpanjolske, Egipta, Maroka, Danske, Sˇvicarske, Francuske i Belgije.

"Za razliku od predhodnih izdanja, ovogodisˇnji 'Zvrk' je izrastao iz sarajevskog u bosansko- hercegovacˇki festival koji se odrzˇava u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, na sˇto smo posebno ponosni. Programska selekcija festivala 'Zvrk' c´e omoguc´iti bh. publici da upozna veoma sˇirok spektar moguc´ih estetika, trendova, umjetnicˇkih pristupa i autorskih praksi. 'Zvrk' zˇeli preispitati granice suvremenog plesa u javnom prostoru i njegove realizacije kroz granicˇne i hibridne forme kao sˇto su performans, koncert, instalacija i slicˇno", istaknula je Jasmina Prolic´, umjetnicˇka direktorica festivala.

Pokrovitelji festivala su EU program Kreativna Europa, Francuski Institut Srbije – Program FranceDanse Orient-Express, Francuski institut u Bosni i Hercegovini (Sarajevo, Mostar, Banja Luka), Kanton Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta, Fondacija za likovne, scenske i muzičke umjetnosti – Ministarstvo kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine.

Partneri festivala 'Zvrk' 2017. su Tanzelarija - Organizacija za razvoj i promociju suvremenog plesa u BiH, Historijski muzej BiH, Narodno pozorisˇte Sarajevo, Udruzˇenje 'Dobre kote', Zˇeljeznicˇka stanica Sarajevo, Mikser House, Kurser plesni studio, Narodno pozorisˇte Mostar, Muzicˇki centar 'Pavarotti', Vijec´e mladih Mostara, Festival ulicˇne umjetnosti Mostar, OKC 'Abrasˇević', Narodna i Univerzitetska biblioteka Republike Srpske.

Kopirati
Drag cursor here to close