Info vodič

Radionica o protuminskom djelovanju

Info vodič

Radionica o protuminskom djelovanju

Kategorija: Razno

Ukratko

U skladu sa obavezama koje se odnose na Član 5. Konvencije o zabrani upotrebe, skladištenja i transfera PP mina/Otavska konvencija, kojim se Bosna i Hercegovina obavezala da uništi ili osigura uništavanje svih protupješadijskih mina u miniranim područjima pod njenom jurisdikcijom ili njenim nadzorom u skladu sa datim rokovima, 6.3., u Sarajevu, hotel 'Hills', održat će se Radionica na temu izrade Zahtjeva za produženje Bosne i Hercegovine, kojim bi se navedeni rok produžio za narednih 5 godina (2025. godina).

Organizatori Radionice su Centar za uklanjanje mina u BiH, u suradnji sa Jedinicom za implementaciju Otavske Konvecije iz Ženeve-ISU, a istoj će prisustvovati svi nositelji protuminskih aktivnosti u našoj zemlјi, uklјučujući državne institucije, NVO i predstavnike međunarodnih i domaćih organizacija uklјučenih u rješavanje ovog problema.

Izjave za medije su planirane za 10:30 sati, hotel 'Hills', panoramska sala, 11. kat.

Vrijeme
06. 03. 2020. u 10:30
06. 03. 2020. u 12:00
Lokacija

Ostali info vodiči

Drag cursor here to close