Info vodič

Primopredaja patrolnog vozila BHANSA-i

Info vodič

Primopredaja patrolnog vozila BHANSA-i

Kategorija: Razno

Ukratko

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, sa ministrom Vojinom Mitrovićem na čelu, organizira službenu ceremoniju primopredaje namjenskog, specijalnog patrolnog vozila, namijenjenog za održavanje meteorološkog sistema za osmatranje na lokaciji Jedinica prilazne aerodromske kontrole leta Sarajevo, koje se u okviru granta pomoći Vlade Japana, a posredstvom Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, donira krajnjem korisniku, Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BHANSA).

U ime Vlade Japana, vozilo koje je predmet donacije ministru Mitroviću predat će veleposlanik Hidejuki Sakamoto. Nakon obavljene ceremonije, ministar Mitrović će, u ime Vijeća ministara BiH, predmetno vozilo predati direktoru BHANSA-e Davorinu Primorcu.

Primopredaja će se izvršiti 14. veljače u prostorijama Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, Aleja Bosne Srebrene 64, Sarajevo, sa početkom u 11 sati.

Vrijeme
14. 02. 2020. u 11:00
14. 02. 2020. u 11:30
Lokacija

Ostali info vodiči

Drag cursor here to close