Info vodič

Prezentacija rezultata projekta Ružičnjaka – Los Rosalesa

Info vodič

Prezentacija rezultata projekta Ružičnjaka – Los Rosalesa

Kategorija: Razno

Ukratko

Prezentacija rezultata projekta koja će se održati 15.12.2020. godine u 12:00 sati u prostorijama Centra „Los Rosales“

Udruženje mladih „Ružičnjaka – Los Rosalesa“ Mostar u periodu od 01.06.2020.-31.12.2020. godine
implementira projekt: „Servisi podrške za djecu sa teškoćama u razvoju i njihove roditelje kroz terapiju
senzorne integracije/ rane intervencije i savjetodavnog kutka“.

Projekat je podržan u sklopu inicijative Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE, koji
finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
Ovim projektom povećali smo kvalitetu života djece sa poteškoćama u razvoju i postigli još jedan korak ka
njihovoj inkluziji u normalne tokove života.

Događaju će prisustvovati predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Ministarstva
zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, predstavnici Grada Mostara, Pedagoškog zavoda Mostar, Zavoda
za školstvo Mostar, direktori predškolskih ustanova, kandidati za buduće vijećnike Gradskog vijeća Grada
Mostara i roditelji djece obuhvaćene ovim projektom.

Vrijeme
15. 12. 2020. u 12:00
15. 12. 2020. u 13:00
Lokacija

Ostali info vodiči

Drag cursor here to close