Info vodič

Okrugli stol - Suvremeno poimanje karijere i tržište rada

Info vodič

Okrugli stol - Suvremeno poimanje karijere i tržište rada

Kategorija: Razno

Ukratko

Univerzitet u Sarajevu ove godine obilježava 70 godina postojanja i 15 godina primjene bolonjskog koncepta studiranja. Ovaj značajni jubilej najstarije i najveće visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini obilježavaju nizom manifestacija i aktivnosti, među koje spada i organizacija okruglih stolova, akademskih sastanaka i radionica.

U okviru navedenih aktivnosti Univerzitet u Sarajevu organizira i seriju okruglih stolova pod nazivom 'Visoko obrazovanje, društvene potrebe i tržište (rada)', s ciljem otvaranja ozbiljnih diskusija o temi obima i modaliteta povezanosti visokoškolskog obrazovnog sistema i tržišta rada.

Drugi u nizu okruglih stolova, pod nazivom 'Suvremeno poimanje karijere i tržište rada', održat će se 14. studenog od 10 sati u svečanoj dvorani Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II).

Sudionici okruglog stola:
· prof. dr. Aida Hodžić, prorektor za nastavu i studentska pitanja,
· prof. dr. Dženana Husremović, prorektor za znanstveno-istraživački/umjetničko-istraživački rad,
· dr. sc. Svetlana Cenić, ekonomist, član Nadzornog odbora BH Telecoma,
· dr. sc. Lejla Gačanica, pravna savjetnica i nezavisna istraživačica,
· Berislav Kutle, direktor udruženja banaka BiH,
· Muhamed Pilav, menadžer,
· Emira Duratbegović, direktorica za ljudske resurse AS Holding.

Vrijeme
14. 11. 2019. u 10:00
14. 11. 2019. u 11:30
Lokacija

Ostali info vodiči

Drag cursor here to close