Info vodič

Okrugli stol o zagađenju jezera Modrac i rijeke Spreče

Info vodič

Okrugli stol o zagađenju jezera Modrac i rijeke Spreče

Kategorija: Razno

Ukratko

Centar za ekologiju i energiju organizira okrugli stol na kojem će biti prezentiran dokument 'Analiza fizičko-kemijskih parametara i prisustva teških metala u jezeru Modrac i rijeci Spreči'.

Na okruglom stolu će prisutnima biti prezentirani rezultati analize koja obuhvata:
- fizičko-kemijsku analizu vode jezera Modrac i rijeke Spreče,
- analizu prisustva teških metala u vodi u jezeru Modac i rijeci Spreči i uticaj na zdravlje ljudi i okoliš,
- analiza mesa ribe iz jezera Modrac na sadržaj teških metala,
- analiza tla na teške metale i organske polutante u donjem toku rijeke Spreče.

Okrugli stol će se održati u prostoru Dramar Centra, Tuzla 20.11. sa početkom u 10 sati.

Vrijeme
20. 11. 2019. u 11:00
20. 11. 2019. u 12:00
Lokacija
Tuzla

Ostali info vodiči

Drag cursor here to close