Info vodič

Okrugli sto na temu građanske energije

Info vodič

Okrugli sto na temu građanske energije

Kategorija: Business

Ukratko

Dana 23.06.2022. godine u Mostaru, sa početkom u 11:00 sati, u Trgovačko poslovnom centru Mepas Mall u Mostaru u sali Princess, održat će se Okrugli sto na temu „Integracija DG i DER“ i Građanska energija“.

Na okruglom stolu će biti prezentovana dva istraživačka rada i to „Građanska energija i demokratizacija elektroenergetskog sektora u BiH“ autora dr.sc Džemal Hadžiosmanović, prof.dr. Damir Miljević i prof.dr. Mirza Kušljugić, i „Integracija distribuiranih energetskih resursa“ autora Armin Đuliman dipl.ing.maš., mr.sc. Senad Aganović dipl.ing.el., prof.dr. Mirza Kušljugić i prof.dr. Damir Miljević.

Radovi su realizovani u okviru projekta „Energetska tranzicija u BiH – prilike i izazovi“ koji za Fond otvoreno društvo realizuje udruženje „Centar za održivu energetsku tranziciju – RESET“. Cilj okruglog stola je da nakon uvodnih prezentacija, kroz potpuno otvoren dijalog, ponudi sasvim novi pristup dekarbonizaciji energetskog sektora.

Naime, do sada je u ovakvim raspravama u Bosni i Hercegovini dominirao pristup „odozgo-dole“ zasnovan na ideji ispunjavanja ciljeva dekarbonizacije sektora energije planiranjem i izgradnjom velikih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije.

Autori gore pomenutih radova će ponuditi posve novi pristup, „odozdo-gore“ zasnovan na investicijskom ciklusu u mala postrojenja građanske energije koji je omogućen demokratizacijom energetskih djelatnosti a što predviđaju novi entitetski zakoni u sektoru energije.

Na okrugli sto su pozvani predstavnici državnih i entitetskih regulatornih agencija, organa uprave i operatora sistema podsticaja kao nosioca provedbe novih zakona, te predstavnike sva tri elektroprivredna preduzeća kao važne aktere sektora energije BiH.

Očekujemo aktivno učešće i pozvanih predstavnika kantonalnih ministarstva i gradskih/opštinskih službi koje su proteklom periodu iskazali interes za dekarbonizaciju, odnosno, izgradnju OIE postrojenja u svojim sredinama.

Vrijeme
23. 06. 2022. u 11:00
23. 06. 2022. u 14:00
Lokacija

Ostali info vodiči

Drag cursor here to close