Info vodič

Međunarodna konferencija 'Forestry Kupres'

Info vodič

Međunarodna konferencija 'Forestry Kupres'

Kategorija: Business

Ukratko

U organizaciji Hercegbosanskih šuma d.o.o Kupres i Hrvatskog drvnog klastera održat će se međunarodna konferencija „Forestry Kupres“ 19. i 20. siječnja 2023. godine u  hotelskom kompleksu Adria ski na Kupresu (1.300 metara nad morem). 

Na konferenciji koja tradicionalno okuplja značajan broj sudionika ne samo iz BiH nego i  Europske unije iz sektora koji se bazira na šume i drva predviđene su važne sektorske teme,  prilagođene tržišnom okruženju: 

TEMATSKI BLOK I – Aktualna problematika drvne industrije i šumarstva u BiH TEMATSKI BLOK II – Klimatske promjene i CO2, korištenje zemljišta i biomase 
TEMATSKI BLOK III – Kako do znanja? Sve veća potreba za certificiranjem i inženjerskim  djelovanjem 
TEMATSKI BLOK IV – Zabrane izvoza sirovine, cijene u krizi i recesijsko tržište TEMATSKI BLOK V – Specifičnosti šumarstva na kršu 
GLAVNA PANEL RASPRAVA: Utjecaj euroatlanskih integracija i nova ulogu šuma u  razvoju BiH! 

Ključni govornici: 

- ŠGD Hercegbosanske šume – Mario Mašić, direktor 
- Hrvatske šume d.o.o. – Nediljko Dujić, predsjednik Uprave 
- Grupacija šumarstva i drvne industrije pri P/GK FBIH – Vildan Hajić,  predsjednik 
- Privredna/Gospodarska komora FBiH – dr.sc. Marko Šantić, predsjednik - Drvni klaster Hercegovina – Ernest Brajković, predsjednik 
- Crobiom - Hrvatska udruga za biomasu – Jozo Jović, predsjednik - Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije – Silvija Zec,  predsjednica
- Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu – prof.dr.sc. Ahmed Lojo, dekan – prof.dr.sc. Mersudin Avdibegović 
- Hercegbosanska županija – Ivan Vukadin, predsjednik  
- Vlade Hercegovačko-neretvanska županija – Donko Jović, ministar  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 
- Općina Kupres – Zdravko Mioč, načelnik

Nova europska perspektiva BiH otvara puno mogućnosti po pitanju povlačenja sredstava i  izrade projekata financiranih od strane EU-a, čime šumarska i drvoprerađivačka poduzeća  mogu postati prepoznatljivi lideri sveukupnog poslovanja u BiH, čime se naglašavaju njihovi  kapaciteti i znanja, kao i ugled šumarstva i šumarskih stručnjaka na razini BiH.

Vrijeme
19. 01. 2023. u 08:05
20. 01. 2023. u 14:05
Lokacija

Ostali info vodiči

Drag cursor here to close