Info vodič

Javne konsultacije udruženja potrošača

Info vodič

Javne konsultacije udruženja potrošača

Kategorija: Business

Ukratko

Javne konsultacije udruženja potrošača o Izvještaju o izvršenju Državnog godišnjeg programa zaštite potrošača u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu 

18.09.2020. Tuzla,  restoran „Panonski lovac“ sa početkom 10:00 časova

Poštovani,

Ovim putem vas obavještavamo da će se 18.09.2020. u Tuzli održati  javne konsultacije udruženja potrošača (Federacije BiH) u svrhu upućivanja komentara na Izvještaj o izvršenju Državnog godišnjeg programa zaštite potrošača u Bosni i Hercegovini .

Cilj ovog konsultativnog sastanka je pribaviti mišljenja udruženja potrošača na rad institucija na svim nivoima koje se bave pitanjima zaštite potrošača u BiH u 2019. godini. 

Zadatak sastanka je da udruženja potrošača iskažu mišljenje na sadržaj Izvještaja kao i da daju preporuke na unapređenje istog. 

Rezultat sastanka će biti komentari na rad svake pojedinačne institucije kao i prijedlozi i preporuke za unapređenje buduće saradnje institucija i udruženja potrošača. Ovaj kritički i savjetodavni pristup od strane udruženja potrošača doprinijeće unapređenju prava potrošača kao i boljem radu institucija koje kreiraju i realizuju politike iz oblasti zaštite potrošača u BiH, a koje su važne na putu BiH ka EU.

Sastanak je iniciran od strane udruženja potrošača, a relizuje se u okviru projekta Evropske unije „Doprinos organizacija civilnog društva zaštiti potrošača u skladu sa EU standardima“.

Izjave za medije predstavnika udurženja potrošača  Klub potrošača TK i predstavnika projekta, će biti upriličene prije početka sastanka u petak 18.09.2020. u vremenu od 10:00 do 10:15, u Tuzli, u restoranu „Panonski lovac“ na lokaciji „Panonska jezera“.

Vrijeme
18. 09. 2020. u 10:00
18. 09. 2020. u 12:30
Lokacija
Tuzla

Ostali info vodiči

Drag cursor here to close