Info vodič

JAVNA RASPRAVA o Studiji uticaja na okoliš za projekat izgradnje dionice autoceste na koridoru Vc

Info vodič

JAVNA RASPRAVA o Studiji uticaja na okoliš za projekat izgradnje dionice autoceste na koridoru Vc

Kategorija: Business

Ukratko

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u saradnji sa investitorom JP Autoceste FBiH u skladu sa  čl. 70. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike grada Mostara i šire, cjelokupnu javnost i sve ostale zainteresirane subjekte na

JAVNU RASPRAVU

o Studiji uticaja na okoliš

za projekat izgradnje dionice autoceste na koridoru Vc

Mostar sjever – Mostar jug

Javna rasprava će se održati u Gradskoj vijećnici u Mostaru,u  srijedu 16.02.2022. godine sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red: 1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma). 2. Prezentacija Studije utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanata – ENOVA d.o.o. Sarajevo). 3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Vrijeme
16. 02. 2022. u 11:00
16. 02. 2022. u 12:00
Lokacija

Ostali info vodiči

Drag cursor here to close