Info vodič

Četvrti sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo

Info vodič

Četvrti sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo

Kategorija: Business

Ukratko

Četvrti sastanak Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Europske unije i Bosne i Hercegovine će biti održan u utorak, 16.06.2020. godine, putem video-konferencije. 

Sa bh. strane sastankom će kopredsjedavati Dušan Nešković iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a sa strane EU Ingrid Jenezova iz Opće uprave za proširenje i politiku susjedstva. 

Na sastanku će, između ostalog, biti riječi o provedbi obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i preporuka Evropske komisije vezanih za poljoprivredu i ruralni razvoj, ribarstvo, veterinarsku i fitosanitarnu politiku, te sigurnost hrane. 

Pododbor za poljoprivredu i ruralni razvoj je jedan od sedam pododbora, zajedničkih tijela EU i BiH, osnovanih u skladu sa SSP-om u svrhu praćenja njegove primjene.

U okviru njega se razmatraju pitanja vezana za poglavlja 11, 12 i 13 acquis-a EU. O radu Pododbora vidi više http://dei.gov.ba/dei/bih_eu/zajednickatijela/default.aspx?id=20879&langTag=bs-BA.

Vrijeme
16. 06. 2020. u 11:00
16. 06. 2020. u 12:00
Lokacija
Sarajevo

Ostali info vodiči

Drag cursor here to close