Info vodič

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara

Info vodič

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara

Kategorija: Politika

Ukratko

Na temelju članka 29. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj4/04, i „Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09),  članka  84. stavak 1., i članka 89. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 12/04)

S A Z I V A M

Dvadesetipetu redovitu sjednicu Gradskog vijeća Grada Mostara, dana 31.08.2022.godine (srijeda), sa početkom u 10,00 sati u sali  Gradske vijećnice Grada Mostara (konferencijska sali broj 101).

1.    Vijećnička pitanja (članka 187. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara)

2.    Usvajanje Zapisnika sa  23.,  i 24.  redovitih sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara
(Izvjestitelj: Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara)

3.    NACRT ODLUKE o donošenju i provođenju izmjena i dopuna prostornog plana opštine Mostar
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

4.    ODLUKA o predaji u stalna sredstva te na korištenje i upravljanje „Sustavu vodosnabdjevanja tehničkom vodom za naselje Gubavica, Pijesci i dio naselja Hodbina“ Javnom poduzeću VODOVOD d.o.o. Mostar
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

5.    ODLUKA  o  promjeni naziva ulice Maršala Tita
(Izvjestitelj:   predstavnik HRS)

6.    ODLUKA  o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Ambasadi kulture
      „Amplituda“ Mostar
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

7.    ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora NVO „BESKRAJNO NASLIJEĐE – INFINITI  HERITAGE“
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

8.    ODLUKA o utvrđivanju naknade za rada u Povjerenstva za dodjelu koncesija Grada Mostara
(Izvjestitelj: Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara)

9.    RJEŠENJE  o  izmjeni RJEŠENJA  o imenovanju Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Podveležje
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

10.    ODLUKA o izmjeni i dopuni ODLUKE o formiranju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Mostara
(Izvjestitelj: Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara)

11.    ODLUKA o davanju suglasnosti za promet nedovršenim objektom po zahtjevu Almira Boškaila
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

12.    ODLUKA o davanju suglasnosti za prodaju neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice po zahtjevu Senada Klepe, sina Mustafe
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

13.    ODLUKA o prodaji zemljišta  neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske parcele po zahtjevu Adnana Vile, sina Adema iz Mostara
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

14.    ODLUKA o prenosu prava nadziđivanja po zahtjevu Leonarda Solde iz Mostara
(Izvjestilac: Gradonačelnik)

15.    ODLUKA o prijenosu prava nadziđivanja po zahtjevu Maria Opančar, sina Karla
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

16.    RJEŠENJE  o brisanju zabrane prava raspolaganja nekretninom po zahtjevu Mate Krtića, sina Ante
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

17.    RJEŠENJE  o brisanju zabrane prava raspolaganja nekretninom po zahtjevu Marije Puljić, supruge pokojnog Nike Puljića
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

18.    RJEŠENJE  o brisanju zabrane prava raspolaganja nekretninom po zahtjevu Zdenke Primorac, kći Ivana
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

19.    RJEŠENJE  o brisanju zabrane prava raspolaganja nekretninom po zahtjevu Pere Biloš, sina Stanka
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

20.    RJEŠENJE  o brisanju zabrane prava raspolaganja nekretninom po zahtjevu Miroslava Barića
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

21.    RJEŠENJE  o brisanju zabrane prava raspolaganja nekretninom po zahtjevu Mate Stojanovića, sina Vinka
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

22.    RJEŠENJE  o brisanju zabrane prava raspolaganja nekretninom po zahtjevu Perice Marić, sina Stipe
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

23.    RJEŠENJE  o brisanju zabrane prava raspolaganja nekretninom po zahtjevu Roberta Puljića, sinu Josipa
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

24.    RJEŠENJE  o brisanju zabrane prava raspolaganja nekretninom po zahtjevu Željka Grbavca (Izvjestitelj: Gradonačelnik)

25.    RJEŠENJE  o brisanju zabrane prava raspolaganja nekretninom po zahtjevu Dragana Puljića
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

26.    DOPUNSKO RJEŠENJE  Senade Halilović
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

27.    DOPUNSKO RJEŠENJE  Šaćir  Filandra
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

28.    ZAKLJUČAK  o  ispravci greške u Rješenju po zahtjevu Nikole Rajič, sina Vidoja
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

29.    ZAKLJUČAK  o  ispravci greške u Rješenju po zahtjevu Asima Vrače, sina Ibre
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)


PREDSJEDNIK
Salem  MARIĆ    

Vrijeme
31. 08. 2022. u 10:00
31. 08. 2022. u 16:00
Lokacija
Mostar

Ostali info vodiči

Drag cursor here to close