Federacija

Gašenje požara: Prvo unajmiti letjelice, a onda u kupovinu

Elaboratom je predviđeno da prva aktivnost koju treba ugovoriti jeste najam letjelica i posada za 2022. godinu ili neko drugo ad hoc rješenje…
Gospodarstvo / Ulaganja | 14. 04. 2022. u 15:52 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

''U prvoj fazi treba nabaviti samo protiv požarne - avione (dva jednosjeda i jedan dvosjed - amfibijska varijanta), a u drugoj fazi helikoptere. Bilo bi optimalno da se nabave tri helikoptera, ali broj i dinamika nabavke, kao i vrijeme realizacije, zavisit će od proračuna Federacije BiH'', priopćeno je nakon sjednice Vlade Federacije koja je usvojila elaborat o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje.

Istaknuto je da je promptno potrebno pokrenuti aktivnosti na uspostavi zračnih snaga - jedinice i nabavke letjelica, koja se treba realizirati u spomenute dvije faze.

U Elaboratu je navedeno da su u pripremi za izradu identificirani problemi koji se trebaju riješiti i ciljevi koji se žele postići.

''Glavni cilj Elaborata je formiranje funkcionalnih zračnih snaga - jedinice u Federaciji BiH koja će biti optimalno kapacitirana kako s ljudskim tako i s materijalnim resursima. Uspostava ove zračne snage - jedinice neophodna je zbog učestalih i vrlo opsežnih požara na području Federacije BiH'', navedeno je.

U dokumentu je, između ostalog, prikazana opravdanost uspostave zračnih snaga - jedinice, te su njime preispitane požarišne zone i pretpostavke njihovog gašenja, kao i hidrološke odlike terena u F BiH s prikazom lokacija vodocrpilišta. Također, prikazani su mogući modeli organizacije zračnih snaga - jedinice i izbor letjelica za gašenje požara otvorenih prostora.

Također, navedeno je da zračne snage - jedinica za gašenje požara otvorenog prostora i druge zadatke zaštite i spašavanja treba biti organizirana kao neovisni pravni subjekt pri Vladi Federacije BiH, ali da postupa po zahtjevima i procedurama nadležnih organa.

Elaboratom je predviđeno da prva aktivnost koju treba ugovoriti jeste najam letjelica i posada za 2022. godinu ili neko drugo ad hoc rješenje, jer nije realno očekivati da se tijekom tekuće godine mogu uspostaviti zračne snage - jedinica i nabaviti letjelice.

U Elaboratu je navedeno i da bi sjedište zračnih snaga - jedinice trebalo biti na Aerodromu Mostar gdje će biti locirani protupožarni avioni, a da helikoptere treba stacionirati u Sarajevu. Zbog klimatoloških i drugih uvjeta, helikopteri mogu biti privremeno izmješteni i na drugu lokaciju.

Kopirati
Drag cursor here to close