Odluka vijeća ministara

3,5 milijuna KM SKB-u Mostar za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom

Ukupno je Vijeće ministara BiH u ovoj godini za zdravstveni sektor u entitetima i Brčko Distriktu izdvojilo oko 40 milijuna KM.
Gospodarstvo / Ulaganja | 29. 12. 2020. u 17:24 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o raspodjeli 10 milijuna KM iz proračuna institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom Covida-19, a koji će biti usmjereni za zdravstveni sektor u BiH. Sredstva će biti alocirana entitetima i Brčko Distriktu BiH, i to Federaciji BiH sa 10 kantona 61 posto, Republici Srpskoj 37 posto i Brčko Distriktu BiH 2 posto.

Još 13 milijuna KM odobrilo je Vijeće ministara BiH današnjom Odlukom o raspodjeli sredstava iz proračuna institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom virusa korona za kliničke centre, i to četiri milijuna KM za Univerzitetski klinički centar u Banjoj Luci, po 3,5 milijuna KM za Univerzitetski klinički centar Sarajevo i Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, te 1,5 milijuna KM za Univerzitetski klinički centar Tuzla i 500 tisuća KM za Javnu zdravstvenu ustanovu – bolnicu u Brčko Distriktu BiH.

Ukupno je Vijeće ministara BiH u ovoj godini za zdravstveni sektor u entitetima i Brčko Distriktu izdvojilo oko 40 milijuna KM, jer je ranijom odlukom početkom listopada odobreno 14.474.000,00 KM.

Za Srebrenicu1,5 milijuna KM

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine iz tekuće proračunske rezerve odobrilo je 1,5 milijuna KM za podršku ranije usvojenim infrastrukturnim projektima u općini Srebrenica.

Radi se o preostalom dijelu ranije obećane pomoći Vijeća ministara BiH razvoju općine Srebrenica, koja je u iznosu od dva milijuna najavljena na Investicijsko-razvojnoj konferenciji „Mogućnosti i perspektive razvoja Srebrenica 2015“ u studenom 2015. godine. U rujnu 2018. godine za ove svrhe je odobreno 500.000 KM.

Turska pomoć oružanim snagama BiH

Na sjednici je utvrđen Prijedlog sporazuma o vojno-financijskoj suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Implementacijski protokol o financijskoj pomoći između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske.

Radi se o donaciji vrijednoj 200 milijuna turskih lira za Ministarstvo obrane BiH kojom Turska u idućih godinama želi pomoći u rješavanju pitanja opremljenosti i osposobljenosti elemenata sustava obrane BiH i realiziranja aktivnosti iz programa bilateralne vojne suradnje.

U skladu s Implementacijskim protokolom osigurana je financijska pomoć Republike Turske vrijedna 3,5 milijuna turskih lira za stručno usavršavanje pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga koji pohađaju obuku u centrima za obuku turskih oružanih snaga.

Prijedlog sporazuma i Implementacijski protokol bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar obrane BiH.

BiH I Mađarska jačaju suradnju sporta

Vijeće ministara BiH je usvojio i uputit će Predsjedništvu BiH Prijedlog memoranduma o razumijevanju o suradnji u području sporta između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske s ciljem daljnjeg jačanja bilateralnih odnosa.

Memorandumom se, između ostalog, jača suradnja državnih tijela odgovornih za sport, sportskih saveza i udruženja, a uključuje i zajedničke obuke vrhunskih sportaša, njihove pripreme i korištenje sportskih terena, kao i održavanje turnira i tradicionalnih sportskih manifestacija.

Memorandum će stupiti na snagu danom potpisivanja, a za bh. potpisnika je predložena ministrica civilnih poslova.

Održavanje drumskih mostova na granici s Hrvatskom

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji drumskih mostova na državnoj granici, potpisan u Zagrebu krajem rujna ove godine.

Podsjećamo da su Sporazumom definirani održavanje i rekonstrukcija 10 mostova na državnoj granici, preko Save, Une, Maljevca i Korane.

Bosna i Hercegovina i R Hrvatska će obavljanje radova i troškova redovnog održavanja razmjerno dijeliti po pola, osim ako se dvije države drugačije ne dogovore. Ministarstvo vanjskih poslova dostavit će Prijedlog odluke o ratifikaciji ovog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnji postupak ratifikacije.

Imenovani v.d. agenata VMBiH pred Europskim sudom za ljudska prava

Vijeće ministara BiH u drugom krugu glasanja donijelo je Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti agenata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava. Za v.d. agenata imenovani su Harisa Bačvić (rukovoditelj Ureda agenta), te Jelena Cvijetić i Monika Mijić, agenti, a do okončanja procedure javnog natječaja za imenovanje na ove pozicije, najduže tri mjeseca.

BiH nastavlja ispunjavati obaveze prema grupaciji Svjetske banke

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjskih poslova o visini kontribucije Bosne i Hercegovine u okviru usvojene IDA 19 Rezolucije – devetnaesto punjenje.

Data je suglasnost za uplatu 21.478 KM iz već odobrenih sredstava za tekuću godinu za izmirivanje međunarodnih obaveza BiH na osnovu članstva u međunarodnim organizacijama, uključujući i financijske institucije.

Ovom rezolucijom Međunarodne asocijacije za razvoj se predviđa povećanje sredstava radi punjenja resursa Asocijacije za nove financijske angažmane za trogodišnji period, i to od 1. srpnja 2020. do 30. lipnja 2023. godine.

Na ovaj način Bosna i Hercegovina nastavlja ispunjavati svoje obveze prema Grupaciji Svjetske banke, čija je članica i Međunarodna asocijacija za razvoj.

Vijeće ministara dalo je suglasnost guverneru BiH pri Grupaciji Svjetske banke Biseri Turković da potpiše pismo namjere i uputi ga Tajništvu Grupacije Svjetske banke.

Izgradnja terenskog ureda za Graničnu policiju

Vijeće ministara BiH je donijeloo Odluku o višegodišnjem projektu izgradnje objekta za smještaj terenske kancelarije Granične policije BiH - Jug Čapljina.

Ovom odlukom odobrava se Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine da gradi objekt za smještaj Terenskog ureda Jug Čapljina, putem projekta višegodišnjih kapitalnih ulaganja u ukupnoj vrijednosti od 3.000.000 KM, za period 2020. - 2023. godine.

Podrška sajamskim manifestacijama

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku kojom je raspoređeno 300.000,00 KM iz proračuna Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa sa pozicije Tekući garantirani za podršku organizatorima 18 sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji, usmjerenim na promociju i razvoj privrede Bosne i Hercegovine, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Kopirati
Drag cursor here to close