Federacija

14,3 milijuna KM: Vlada pomaže proizvodnju energije i modernizaciju

Ovim programom se žele potaknuti gospodarstvenici na ulaganje u materijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta
Gospodarstvo / Ulaganja | 05. 06. 2024. u 13:40 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, ovog ministarstva za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2024. godinu.

Najvažniji sektor

Ukupan iznos za raspodjelu sredstava po ovom programu je oko 14.300.000 KM. Sredstva predviđena za pozajmljivanje po Programu su planirana proračunom FBiH za 2024. godinu, te saldo sredstava zatečenih na računu u Banci na dan 12.3.2024. godine, kao i sredstva koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u Banci od povrata dodijeljenih kreditnih sredstava.

Dodjela ukupno raspoloživih sredstava će se vršiti za realizaciju projekta korištenja obnovljivih izvora energije - za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije za vlastite potrebe, te za ulaganje u imovinu, nabavku osnovnih sredstava i opreme izravno uključene u proces proizvodnje i modernizaciju tehnoloških procesa.

Kako je navedeno u Programu, prerađivačka industrija predstavlja jedan od najvažnijih sektora u gospodarstvu Bosne i Hercegovine. Ona zapošljava najveći broj radnika, doprinosi razvoju BDP-a i pomaže u promociji BiH inostranstvu. Također, prerađivačka industrija još uvijek čini najveći dio cjelokupne industrije BiH, navedeno je iz Vlade Federacije BiH.

Ciljevi

Osnovni cilj ovog programa je unapređenje i razvoj gospodarstva Federacije BiH, stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja kroz realizaciju strateških i primarnih ciljeva koji su usvojeni u strateškim dokumentima u FBiH. Također, cilj je poduprijeti i provođenje mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koji će u proizvodnim pogonima dovesti do povećanja energijske samostalnosti koja se ogleda kroz smanjenje potrošnje isporučene električne energije u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provođenja mjera, te smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, kao i sigurnije opskrbe energijom.

Ovim programom se žele potaknuti gospodarstvenici na ulaganje u materijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta, kao i osnivanje novih proizvodnih pogona i poslovnih jedinica, uz uvjet zadržavanja ili povećanja broja zaposlenih.

Očekivani efekti Programa su rast broja novozaposlenih, produktivnosti radne snage i indeksa industrijske proizvodnje, te povećanje proizvodnih kapaciteta. Očekivani efekti su i uvođenje novih naprednijih tehnologija i tehnoloških postupaka, kao i unapređenje postojećih tehnologija i tehnoloških postupaka i reinženjeringa, te razvoj novih proizvoda, proizvodnih procesa ili usluga sa većom dodanom vrijednosti. Također, uspostavljanje sustava kvalitete, unapređenje energijske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje, kao i povećanje konkurentnosti, te porast prometa i poboljšanje općeg gospodarskog stanja.

Tko može do novca?

Korisnici kreditnih sredstava po ovom programu su privatna gospodarska društva, sa sjedištem u Federaciji BiH, koja posluju u skladu sa Zakonom o gospodarskim društvima, a obuhvaćaju oblasti metalne, elektro i automobilske industrije, industrije građevinskog materijala, drvne, papirne i grafičke industrije, proizvodnje tekstila, kože i obuće, kemijske industrije i industrije gume plastike i sakupljanja otpada i reciklaže materijala.

Sredstva se mogu dodjeljivati i za refinanciranje prihvatljivih troškova koji su nastali najkasnije godinu dana unazad od dana podnošenja zahtjeva.

Ova sredstva, navedeno je između ostalog u Programu, se dodjeljuju na osnovu raspisanoga Javnog poziva.

Kopirati
Drag cursor here to close