Revizija

Agencija se nije trudila prodati Aluminij

Također, u 2018. godini nisu objavljivani javni pozivi za prodaju državnog kapitala metodom tendera, neposredne pogodbe i prodaje državnog kapitala na berzi.
Gospodarstvo / Tvrtke | 07. 08. 2019. u 09:44 Ma. M.| Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH nije pripremila i Vladi dostavila Prijedlog Odluke o načinu i metodu privatizacije za Aluminij d.d. Mostar, stoji u revizorskom izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Naime, Planom privatizacije u 2018. godini planirana je privatizacija poduzeća Energopetrol d.d. Sarajevo, Energoinvest d.d. Sarajevo, Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo i Aluminij d.d. Mostar koja su i u prethodnom periodu planirana za prodaju.

Vlada bez odluke

Za neka od njih su, navode u izvještaju, raspisivani javni pozivi, ali nije uspjela prodaja. Vlada FBiH je za Energopetrol d.d. Sarajevo, Energoinvest d.d. Sarajevo i Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo u ranijem razdoblju donijela odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije.

Za Aluminij d.d. Mostar, stoji u izvještaju, Vlada FBiH nije donijela Odluku o načinu, odnosno metodu privatizacije, što je preduvjet za pokretanje procedure prodaje, a isto je Agencija predvidjela u Planu privatizacije za 2018. godinu, na koji je Vlada FBiH dala suglasnost.

Također, u 2018. godini nisu objavljivani javni pozivi za prodaju državnog kapitala metodom tendera, neposredne pogodbe i prodaje državnog kapitala na berzi.

Čitav plan 'sumnjiv'

Plan privatizacije za prošlu godinu, tvrde revizori, upitan je, budući da se privatizacije tih poduzeća planiraju godinama.

''Aktivnosti su bile usmjerene na prodaju imovine u maloj privatizaciji. S obzirom na to da se ova poduzeća planiraju za prodaju u posljednjih nekoliko godina, za koja realizacija, odnosno prodaja nije izvjesna, upitna je realnost sačinjavanja Plana privatizacije zbog svih aktivnosti koje, u skladu sa Zakonom o privatizaciji, treba poduzeti da bi postojale realne mogućnosti privatizacije poduzeća koja će se uvrstiti u Plan privatizacije'', stoji u izvještaju.

Iako su aktivnosti na pokretanju privatizacije mogle biti poduzete jer je početkom godine Vlada FBiH dala suglasnost na Plan privatizacije, tvrde, Agencija prema Vladi FBiH nije uputila niti jedan akt, odnosno inicijativu za prodaju poduzeća za koja je Vlada FBiH u prethodnom razodblju donijela odluke o načinu i metodu prodaje.

Agencija nije znala što prodati

Imajući u vidu navedeno, revizori ne mogu potvrditi da je Agencija poduzela sve aktivnosti iz svoje nadležnosti vezane za planiranje i prodaju poduzeća u velikoj privatizaciji. To za posljedicu ima, tvrde, zastoj u procesu privatizacije, koji je prisutan duže vremensko razdoblje.

Agencija za privatizaciju, prilikom sačinjavanja Plana privatizacije, nije ni znala što će biti prodavano.

Uvidom u Plan privatizacije za 2018. godinu konstatirali smo da njime nisu specificirani predmeti, niti kvantificirana imovina koja se prodaje u maloj privatizaciji. Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća propisano je da predmete prodaje iz male privatizacije predlažu poduzeća, zbog čega, prema izjavi odgovorne osobe, u trenutku sačinjavanja Plana privatizacije Agencija nije imala podataka koja imovina će biti predmet prodaje.

U 2018. godini Agencija nije realizirala nijednu prodaju državnog kapitala koja je planirana. Izvršena je samo djelomična privatizacija prodajom tri nekretnina u Tuzli i Sarajevu, na osnovu čega je ostvaren prihod od 16.270 KM, što predstavlja 8% od vrijednosti prodate nekretnine, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora o visini naknade za provođenje aukcije, tendera i neposrednih pogodbi predmeta male privatizacije od 26. 10. 2015. godine.

Država u Aluminiju ima 83.648.000 KM

Način privatizacije u entitetu kako bi bio učinkovitiji, trebao bi biti i drugačiji.

''Iako se u dosadašnjim Izvještajima o realizaciji Programa rada sa Planom privatizacije navodi da je neophodno preispitivanje postojećeg koncepta privatizacije, s ciljem iznalaženja novog modela koji će odgovoriti na sve intenzivnije promjene u okruženju te donošenje strategije i/ili politike privatizacije od Vlade FBiH koja će biti obavezujuća za sve aktere privatizacije u FBiH, nismo mogli potvrditi da su, kako od Agencije tako i od nadležnih institucija, poduzete značajne aktivnosti koje bi unaprijedile i okončale proces privatizacije'', navodi se u reviziji.

Inače, Program rada Agencije za privatizaciju u FBiH sa Planom privatizacije za 2018. godinu usvojio je Upravni odbor Agencije u prosincu 2017. godine, za koji je Vlada FBiH 8. veljače 2018. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti. Istim je planirana prodaja državnog kapitala u navedena četiri poduzeća, ukupnog kapitala u iznosu od 537.425.463 KM, od toga državnog kapitala u iznosu od 273.085.848 KM.

Tako je državni kapital u Energopetrolu 15.188.891 KM (22,12%), Energoinvestu 147.897.500 KM (67,00%); Aluminiju 83.648.000 KM (44,00%) i Sarajevu osiguranju 26.351.457 KM (45,486%).

Kopirati
Drag cursor here to close