Zaduženja i subvencije

Vlada Federacije malo o kreditima

Od 1.4. do 30.6.2021. godine 50 korisnika kredita ostvarilo je uvjete za regresiranje kamata u ukupnom iznosu od 290.712,06 KM.
Gospodarstvo / Novac | 21. 10. 2021. u 14:34 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

 

Vlada FBiH je usvojila je na sjednici Federacije BiH program utroška sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Regresiranje kamata - Garantni fond” u iznosu od 3.000.000 KM.

Subvencija kamata

Pravo na dodjelu grant sredstava po ovom programu ostvaruju poduzeća i obrti iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije i poljoprivredne zadruge korisnici Kreditno-garantnog programa za poljoprivredu i prehrambenu industriju, ili će biti zadužena u sljedećem u okviru Kreditno-garantnog programa za poljoprivredu i prehrambenu industriju koji će biti objavljen u 2021. godini.

Postupak subvencioniranja dijela kamate će biti provođen tako na način da će se vršiti refundiranje dijela kamate na kredite odobrene u okviru navedenih programa za održavanje tekuće likvidnosti i postojećeg stupnja zaposlenosti, obrtnih sredstava, dovršenja već započetih investicija i investicija manjeg obima, kao i pokretanje novih poslovnih aktivnosti, rast i razvoj postojećih, povećanje konkurentnosti.

Danas je usvojen i Kreditno-garantni program za poljoprivredu i prehrambenu industriju. Ukupan iznos garancija po ovom programu koje će na teret Garantnog fonda izdavati Razvojna banka FBiH iznosi 100.000.000 KM, umanjen za garancije koje su izdate do 31.5.2021. godine.

Rok otplate kredita

Osnovni cilj je da u uvjetima otežanog poslovanja bude osigurana podrška poduzećima i obrtima iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije i poljoprivrednim zadrugama za pokretanje novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih aktivnosti, povećanju konkurentnosti, inovacijama i zapošljavanju.

Rok otplate kredita za stalna sredstva je do 120 mjeseci, uključujući grace period do 24 mjeseca. U strukturi odobrenog kredita, do 30 posto se može odnositi i na financiranje tekućih sredstava.

Garancije ne mogu biti izdavane za kupovinu zemljišta, poslovnih prostora, kupovinu poslovnih udjela ili dionica, financiranje transakcija između korisnika kredita i sa njim povezanih osoba, te refinanciranju postojećih kreditnih i obaveza po osnovu financijskog lizinga. Također, garancije se ne odnose na financiranje djelatnosti kao što su proizvodnja duhana i destiliranih alkoholnih pića, te povezanih proizvoda i trgovina njima, igre na sreću, kockanje, klađenje i kasina, proizvodnju oružja i municije, trgovinu na veliko i malo, iznajmljivanje i davanja u zakup (lizing) automobila i motornih vozila (rent-a car).

Pravo na regresiranje

Ukupan iznos garantovanih obveza Fonda prema jednom poduzetniku ili grupi povezanih poduzetnika ne može biti veći od 5.000.000 KM. Garancija Fonda za pojedinačni kredit iznosi 50 posto iznosa glavnice kredita, ali ne više od 3.000.000 KM.

Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o garancijama Garantnog fonda za kreditno-garantne programe za izvoznike i za velika poduzeća, te o regresiranju kamata putem Garantnog fonda na dan 30.6.2021. godine.

Kroz ova dva programa odobreno je ukupno garancija od 38.773.250 KM za 38 privrednih društava, od čega je 26 izvoznih kompanija i 12 velikih poduzeća. Također, garancije od ukupno 47.959.500 KM su izdane za 37 kompanija (25 izvoznika i 12 velikih poduzeća).

Od 1.4. do 30.6.2021. godine 50 korisnika kredita ostvarilo je uvjete za regresiranje kamata u ukupnom iznosu od 290.712,06 KM.

Osnovni cilj programa je omogućiti korisnicima koji su kreditno zaduženi dodjelu grant sredstava na ime subvencioniranja kamate. Subvencionira se dio kamata na tromjesečnoj razini, u visini do 2,5 posto, s ciljem održavanja tekuće likvidnosti i postojećeg stepena zaposlenosti. Korisnici stječu pravo na regresiranje kamata za drugi, treći i četvrti kvartal 2021. godine ukoliko su uredno izmirili dosadašnje kreditne obaveze.

Podržano kreditno zaduženje

Vlada FBiH je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) budu osigurana sredstva za financiranje Programa integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine, u iznosu do 23,47 milijuna KM.

Prihvaćena je i informacija o ovom kao osnova za vođenje pregovora, te su zadužena federalna ministarstva financija i poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva da u tim za pregovore imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa IBRD-om i utvrđivanju konačnih uvjeta zaduženja.

Federalno ministarstvo financija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima kao i tekst usuglašenog Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i IBRD-a, a današnje zaključke dostaviti Ministarstvu financija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Inače, inicijativu za ovo kreditno zaduženje pokrenulo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, navodeći da je cilj programa jačanje prekogranične saradnje u sektoru voda, te unapređenje plovnosti i zaštita od poplava u koridorima Save i Drine.

Provođenje ovog projekta predviđeno je kroz dvije uzastopne i djelomično preklapajuće faze zajedno sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom i Slovenijom, objavila je Vlada Federacije nakon sjednice u Mostaru.

Kopirati
Drag cursor here to close