Rebalans

Proračun Ljubuškog veći za 436.000 KM

Prva proračunska varijanta, koju je usvojilo Gradsko vijeće Ljubuškog, iznosila je 13,149.000 KM, no zbog smanjenja prihoda i primitaka urađen je rebalans 19. lipnja, kojim je proračun smanjen za 600.000 KM.
Gospodarstvo / Novac | 13. 10. 2020. u 19:01 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Ljubuški će ponovno mijenjati svoj godišnji gradski proračun. Bit će to drugi put u ovoj godini, a razlog je viša sila, rekli bismo, jer su na djelu izvanredne prilike koje predviđa Zakon o proračunima u FBiH, a koje je donijela pandemija koronavirusa, zbog čega se proračun mora uravnotežiti, piše Večernji list.

Prva proračunska varijanta, koju je usvojilo Gradsko vijeće Ljubuškog, iznosila je 13,149.000 KM, no zbog smanjenja prihoda i primitaka urađen je rebalans 19. lipnja, kojim je proračun smanjen za 600.000 KM.

U međuvremenu su se prilike promijenile, drugi rebalans, koji će se naći na sjednici GV-a u četvrtak, predviđa povećanje od 436.000 KM.

Do povećanja proračuna za 436.000 KM došlo je na sljedeći način: prihodi od poreza povećani su za 60.000 KM, neporezni prihodi smanjeni su za 164.000 KM, tekući transferi smanjeni za 360.000 KM i kapitalni primici povećani za 900.000 KM.

U kategoriji “prihodi od poreza” prihod od poreza od nesamostalne djelatnosti povećan je za 100.000 KM, prihodi od poreza na dobitke od nagradnih i igara na sreću povećani su za 50.000 KM, prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta manji su za 30.000 KM, prihodi od neizravnih poreza umanjeni su za 50.000 KM.

U kategoriji “neporezni prihodi” najveća promjena nastala je u prihodima JP Parkovi - od prihoda s vodopada Kravica, parkirališta, grobnih mjesta i vodovodnih priključaka, koji su smanjeni za 200.000 KM.

Tekući transferi od inozemnih vlada manji su za 140.000 KM i iznose 100.000 KM, transferi od FBiH povećani su za 140.000 KM, transferi od Županije umanjeni su za 400.000 KM, transfer od Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ZHŽ, povećan je za 40.000 KM.

Najveće promjene uslijedile su u kategoriji kapitalni primici: primici od prodaje zemljišta veći su za 900.000 KM - s prethodno planiranih 1,350.000 KM skočili su na novih 2,250.000 KM.

Kad je riječ o rashodima, koji su povećani za 436.000 KM, najveća promjena bit će u troškovima GU. Predviđeno je da se njezini troškovi povećaju za 517.000 KM.

No, troškovi Gradske službe smanjit će se za 115.000 KM, za troškove Centra za socijalni rad povećanje je 30.000 KM, za JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar za osobe s teškoćama u razvoju povećat će se za 24.000 KM i izdaci za škole smanjeni su za 20.000 KM.

Kopirati
Drag cursor here to close