Rebalans u Mostaru

Malo više novca za pomoć građanima ali i puno više za trošenje materijala

U Tajništvu Gradonačelnika stavka 'Izdaci za materijal i usluge' planirana u iznosu od 214.000 KM je povećana i iznosi 314.000 KM.
Gospodarstvo / Novac | 11. 11. 2021. u 12:43 R.I. | Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Sudeći po rebalansu proračuna Grada Mostara, koji će se pred vijećnicima naći na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća moglo bi se reći kako je sve više onih kojima treba socijalna pomoć.

Naime, u rebalansu, kojeg smo imali na uvid, traži se povećanje pozicije 'Grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama' sa 125.000 KM, na 140.000 KM.

Socijalni segment

Razlog je, kako se navodi, to što je stavka 'Novčana pomoć pojedincima' planirana u iznosu od 50.000 KM, povećana na iznos od 65.000 KM, ''zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva za pomoć od strane pojedinaca, a koji su vezani za pomoć u liječenju te pomoć u slučaju teške materijalne situacije''.

Sredstva predviđena za zaštitu branitelja, u odnosu na Proračun za 2021. godinu uvećana su za 75.000 i u rebalansu Proračuna iznosit će 415.000 KM. Povećanje se odnosi na „Sredstva za implementaciju Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji“. Tako je iznos od 145.000 uvećan za 75.000 KM tako da u rebalansu iznosi 220.000 KM. Ova pozicija služi za plaćanje troškova sahrana branitelja, a ''uvećana se odnosi na dodatne troškove sahrana, jer je teško planirati navedena sredstva''.

Sredstva predviđena za socijalni segment, u odnosu na Proračun za 2021. godinu uvećana su za 30.000 i u rebalansu Proračuna iznosit će 4.108.328 KM.

100.000 za materijal

Povećanje se odnosi na 'Subvenciju građanima za komunalne usluge' pa je iznos od 300.000 uvećan za 30.000 KM tako da u rebalansu iznosi 330.000 KM.

''Ova pozicija uvećana je zbog povećanih potreba za subvencijama naših sugrađana za komunalne usluge'', navodi se u zahtjevu za povećanje stavke.

Inače, u obrazloženju rebalansa navodi se kako se rashodi po Rebalansu u ukupnom iznosu od 96.825.718 KM odnose na Rashode i izdatke tekuće godine u iznosu od 76.036.020 KM i prenesena sredstva u iznosu od 20.789.698 KM.

Grad je naveo kako su ''svi odjeli i organizacione jedinice kod kojih su se mijenjali iznosi po Rebalansu dostavili uz zahtjeve i obrazloženje pojedinih stavki''.

Recimo, u Tajništvu Gradonačelnika stavka 'Izdaci za materijal i usluge' planirana u iznosu od 214.000 KM je povećana i iznosi 314.000 KM.

Duplo za komisije

Navedeno je kako je pozicija 'Ugovorene usluge' planirana u ukupnom iznosu od 172.000 KM, povećana na iznos od 272.000 KM  jer korigirani iznosi vezani za stavke 'Izdaci za ugovorene usluge' planirani u iznosu 50.000 KM povećani na iznos od 115.000 KM, a uvjetovani su produženjem postojećih ugovora do kraja proračunske godine.

''Samim time je povećana stavka 'Izdaci za poreze za ugovorene usluge' s 10.000 KM na 25.000 KM'', navodi Grad.

Pozicija 'Izdaci za rad komisija' planirana u iznosu od 20.000 KM povećana je na 40.000 KM ''iz potrebe rada Komisija koje formira gradonačelnik do kraja godine''.

Kopirati
Drag cursor here to close