CBBiH

BiH: Oštriji uvjeti za kreditiranje, manja potražnja za kreditima

CBBiH provela anketu o kreditnoj aktivnosti banka
Gospodarstvo / Novac | 06. 05. 2021. u 15:28 Bljesak.info

Tekst članka se nastavlja ispod banera

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) provela je anketu o kreditnoj aktivnosti banaka čiji je cilj da se stekne uvid u kretanje standarda i uvjeta kreditiranja komercijalnih banaka te  sagleda ponuda i potražnju za kreditima u BiH.

Objavljeni su rezultati za treći i četvrti kvartal 2020. godine, koji pokazuju da je na strani ponude došlo do pooštravanja uvjeta za kreditiranje, uz istovremeno smanjivanje potražnje za kreditima i za poduzeća i za stanovništvo. Glavni faktori koji utiču na pooštravanje kreditnih uvjeta vezani su za percepciju rizika, a što je posljedica pogoršanih ekonomskih okolnosti vezanih za recesiju. Potražnja za kreditima kod poduzeća ima različite tendencije, te je u četvrtom kvartalu 2020. godine registriran blagi porast potražnje za kratkoročnim kreditima, dok je smanjena potražnja za dugoročnim kreditima. Kod sektora stanovništva, već dva kvartala uzastopno, zapaža se smanjenje potražnje i za potrošačkim i za stambenim kreditima. Izražena očekivanja u pogledu ponude govore da se ne očekuje skoro ublažavanje kreditnih uvjeta, a u pogledu potražnje očekuje se blagi porast potražnje kredita kod stanovništva i kratkoročnih kredita kod poduzeća. Ovakav razvoj na tržištu je očekivan s obzirom na ekonomske posljedice pandemije uzrokovane virusom COVID-19, a slični trendovi se zapažaju i u drugim ekonomijama.

Detaljniji podaci i pojašnjenja se mogu naći na web stranici CBBiH.

Provođenje ankete o kreditnoj aktivnosti banaka omogućit će detaljnije analize kretanja na kreditnom tržištu, te će se time potpomoći analitički i istraživački zadaci unutar CBBiH, od čega će korist imati i poslovna zajednica i šira javnost. Anketa se provodi kvartalno kroz prikupljanje informacija od osam komercijalnih banaka, koje imaju dominantu ulogu na domaćem tržištu. Anketa je bazirana na 16 pitanja koja se odnose na promjene vezane za ponudu i potražnju kredita za nefinansijska preduzeća i stanovništvo, a istovremeno se prikupljaju i očekivanja vezana za naredna tri mjeseca.

Europska centralna banka (ECB) je, kroz zaključke Ekonomskog dijaloga između Europske unije i Zapadnog Balkana, sugerirala važnost uvođenja ovog analitičkog instrumenta. U tom smislu je ovo istraživanje u značajnoj mjeri metodološki usklađeno sa sličnom anketom koja se provodi za eurozonu. U realizaciji ove ideje izuzetno značajnu tehničku pomoć pružila je Austrijska narodna banka kroz IPA projekt o jačanju kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana, čime se  postepeno vrši i usklađivanje s principima rada Europskog sistema centralnih banaka, navodi se u priopćenju Centralne Banke BiH.

Kopirati
Drag cursor here to close