Upis prve generacije studenata na Studij turizma
Univerzitet u Mostaru
OBJAVA: Četvrtak, 29. lipnja 2017. 15:34
IZVOR: Bljesak.info
AUTOR: R.I.
Upis prve generacije studenata na Studij turizma
0

Na studiju je organizirana nastava koja će omogućiti studentima stjecanje zvanja bachelora menadžmenta u turizmu.

Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru upisuje prvu generaciju studenata na multidisciplinarni Studij turizma, koji će se realizirati kao studij prvog ciklusa u trajanju od tri godine (šest semestara) sa ukupnim opterećenjem od 180 ECTS bodova.

Na studiju je organizirana nastava koja će omogućiti studentima stjecanje zvanja bachelora menadžmenta u turizmu.

Program će omogućiti profiliranje novih stručnih kadrova iz oblasti turizma koji bi mogli obavljati sve vrste poslova vezanih za pripremu, organizaciju, ugovaranje i realizaciju različitih vrsta usluga u turizmu.

Studenti koji uspješno okončaju studij će biti osposobljeni za rad u hotelima, hostelima, turističkim naseljima kao i svim ostalim ugostiteljskim objektima zatim putničkim agencijama i turoperatorima, turističkim zajednicama, turističkim uredima, turističkim informativnim centrima, državnim i drugim javnim institucijama nadležnim za turizam, poduzećima i drugim subjektima vezanim za poslovanje u okviru specifičnih oblika turizma (sportski centri, kongresni centri, organizacija znanstvenih, gospodarskih, vjerskih, sportskih, kulturnih i drugih manifestacija, vinske ceste, seoski turizam itd), itd.

Prijave na Natječaj se primaju do 4.7. tekuće godine, a kandidati su u obvezi dostaviti sljedeće:

- Zahtjev za upis (može se preuzeti u Studentskoj službi Ekonomskog fakulteta);
- Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju);
- Izvod iz matične knjige rođenih (original);
- Uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci);
- Dokaz o uplati prijave na natječaj (20 KM).

Detaljnije informacije možete saznati putem web stranice Ekonomskog fakulteta, pozivom na broj 036 514 912 ili slanjem upita na mail.