Radne skupine EU-BiH razgovarale o projektima financiranim sredstvima podrške EU
IPA fondovi
OBJAVA: Srijeda, 2. travnja 2014. 21:18
IZVOR: Fena
AUTOR: M.M.
Radne skupine EU-BiH razgovarale o projektima financiranim sredstvima podrške EU
0

Ove mjere su bile usmjerene na ubrzanje tekućih projekata u vrijednosti od 210 milijuna eura i na osiguranje ranijeg početka rada na dodatnim projektima vrijednosti 150 milijuna eura, a koji tek trebaju biti ugovoreni.

Strateški prioriteti za buduću podršku Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) bili su u fokusu drugog sastanka Radne skupine EU-BiH o projektima financiranim sredstvima podrške EU koji je održan danas u zgradi Izaslanstva EU u Sarajevu.

Nakon rasprave sudionici su zaključili da će se do lipnja 2014. godine dogovoriti novi projekti, posebno u oblastima demokracije, upravljanja, vladavine prava i temeljnih prava, kao i oblasti ekonomije i društvenog razvoja.

Sastankom Radne skupine je predsjedavao Direktor za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Kosovo* u Generalnom direktoratu za proširenje Europske komisije Jean Eric Paquet.

Sastanku su prisustvovali i premijer FBiH Nermin Nikšić, premijerka RS Željka Cvijanović, direktorica Direkcije za europske integracije BIH Nevenka Savić i šef ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara Eugen Šušak.

Izaslanstvo EU u BiH su na sastanku predstavljali zamjenik šefa Delegacije Renzo Daviddi i šef sektora za saradnju Holger Schroeder.

Radna skupina je razmatrala napredak koji je postignut u implementaciji seta konkretnih mjera koje su dogovorene na prvom sastanku Radne grupe održanom 13. ožujka.

Ove mjere su bile usmjerene na ubrzanje tekućih projekata u vrijednosti od 210 milijuna eura i na osiguranje ranijeg početka rada na dodatnim projektima vrijednosti 150 milijuna eura, a koji tek trebaju biti ugovoreni.

Radna skupina je naročito pozdravila usvajanje Akcionog plana za ubrzavanje implementacije programa pod vodstvom Europske investicijske banke, a na konstrukciji i sanaciji sustava vodovodne i mreže otpadnih voda u FBiH.

Pripreme će nadalje biti financirane iz postojećih IPA fondova u iznosu od 14,2 milijuna eura, koji će biti iskorišteni za promociju ekonomskog i društvenog razvoja.

U vezi sa budućom IPA podrškom za period 2014 – 2020, Radna skupina je razmotrila status pripremljenosti nacionalnih strategija u različitim sektorima.

S obzirom da te strategije još uvijek ne postoje u oblasti prometa, okoliša, poljoprivrednog i ruralnog razvoja, Bosna i Hercegovina samim tim neće još uvijek moći iskoristiti IPA podršku u ovim intenzivno-investicijskim sektorima.

Europska komisija je naglasila da vlasti u BiH imaju na raspolaganju pomoć stručnjaka iz EU kako bi što skorije pripremili ove strategije, te da tu pomoć trebaju i iskoristiti. Postojanje nacionalnih strategija u sektorima pravosuđa i reforme javne uprave je pozdravljeno.

Međutim, naglašeno je i da je potrebna politička podrška kako bi se osiguralo usvajanje dodatnih strategija i akcionih planova za IPA period od 2014 do 2020.

Europska komisija je predstavila prvi nacrt svojih strateških prioriteta za IPA period od 2014. do 2017. u formi IPA nacionalnog strateškog dokumenta: predloženi fokus je na demokraciji, upravljanju, vladavini prava, temeljnim pravima, društvenom i ekonomskom razvoju.

Nakon rasprave o sektorskim strategijama i strateškim prioritetima, Radna skupina je razmatrala i postigla dogovor o setu konkretnih prioriteta za projekte koji će biti financirani iz IPA 2014 u oblastima u kojim postoje strategije i mehanizam koordinacije.

Europska komisija će nastaviti dijalog sa civilnim društvom u sklopu zajedničke IPA-BiH radne grupe i to na sastanku 3. travnja, a kojim će također predsjedavati direktor Paquet, priopćeno je iz Izaslanstva Europske unije u BiH.